Co powiedziała o energetyce w swoim expose Ewa Kopacz?

Co powiedziała o energetyce w swoim expose Ewa Kopacz?
Ewa Kopacz / foto: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

– Unia energetyczna i zmniejszanie zależności od importu energii, polskie weto przeciwko unijnym celom klimatycznym i pomoc dla górników – to główne tezy na temat energetyki z expose, które premier Ewa Kopacz wygłosiła dzisiaj w Sejmie. 

– Nasz kraj będzie zabiegać o to, by UE wcieliła w życie idee solidarności energetycznej – powiedziała premier Ewa Kopacz. Dodała, że Polska będzie aktywnie wspierać budowę Unii Energetycznej, czyli planu zmniejszenia zależności energetycznej Unii Europejskiej

Premier zapewniła, że polski rząd będzie przekonywał na forum Unii Europejskiej, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia praktyk monopolistycznych i manipulacji cenowych na rynku energii.

REKLAMA

Ewa Kopacz podkreśliła, że jej rząd będzie przeciwny przyjęciu ambitnych celów klimatycznych na forum UE. 

REKLAMA

Na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej będzie rozpatrywany projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla polskiej gospodarki i wyższe ceny dla konsumentów – zaznaczyła premier. 

W expose nie zabrakło też informacji na temat górnictwa. 

Ewa Kopacz podkreśliła, że celem jej rządu jest „ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży oraz niższe koszty energii”.

 Będziemy wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych i obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku – obiecała szefowa rządu.

gramwzielone.pl / premier.gov.pl