Google kupuje farmę wiatrową w Holandii

http://www.windpowermonthly.com/article/1322522/google-buys-63mw-dutch-project

REKLAMA

http://about.bnef.com/bnef-news/google-to-buy-power-from-dutch-wind-farm-for-data-center/

REKLAMA