Bruksela przedstawia stan realizacji celu OZE na 2020 r. w krajach UE

Bruksela przedstawia stan realizacji celu OZE na 2020 r. w krajach UE
Miguel Arias Canete / Partido Popular, flickr cc

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym podsumowano stan realizacji poszczególnych, krajowych celów OZE na rok 2020 w państwach Unii Europejskiej. W komunikacie na ten temat KE zaznacza, że w przypadku Polski realizacja celu jest niepewna – mimo, że według danych Eurostatu udział OZE w polskim miksie energetycznym jest wyższy niż zakłada to ścieżka dojścia do celu na 2020 r.

Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej na 2020 r. poszczególne kraje UE-28 mają osiągnąć swoje, krajowe cele w zakresie udziału OZE w ich miksach energetycznych, tak aby osiągnąć średni cel dla całej Wspólnoty na poziomie 20%. W przypadku Polski jej cel wyznaczono na 15%.

W najnowszym raporcie na temat stanu realizacji krajowych celów OZE Komisja Europejska wskazuje, że zagrożone jest osiągnięcie wymaganego udziału zielonej energii w przypadku miksów energetycznych Francji, Luksemburga, Malty, Holandii, Wielkiej Brytanii, a także w mniejszym stopniu Belgii i Hiszpanii. KE dodaje, że niepewna jest także realizacja celu OZE dla Węgier i Polski, co ma zależeć m.in. od wielkości ogólnego zapotrzebowania na energię, w oparciu o które jest liczony procentowy udział OZE.

REKLAMA

Z kolei liderami w rozwoju OZE są Austria, Szwecja, Dania i Łotwa, które już przekroczyły swój cel w zakresie produkcji energii odnawialnej na rok 2020 i w przypadku których już w 2013 roku udział OZE w miksie energetycznym wyniósł odpowiednio 32,6%, 52,1%, 27,2% i 37,1%.

Komisja Europejska ocenia, że udział OZE w miksie energetycznym Polski miał wynieść w 2012 roku 10,9%, a w roku 2013 – 11,3%.

Bruksela ocenia, że w 2013 r. udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym całej Unii Europejskiej wyniósł 15%, a w roku 2014 wzrósło do 15,3%.

W ubiegłym roku udział OZE w zużyciu energii elektrycznej w UE miał wynieść – według Komisji Europejskiej – 26%, w przypadku ciepłownictwa miało to być 17%, a w przypadku sektora transportu – 6%.

REKLAMA

Raport pokazuje, że Europa to dobre miejsce dla energetyki odnawialnej i że energetyka odnawialna jest dobra dla Europy. Mamy 3 razy więcej energii odnawialnej per capita niż w pozostałych regionach na świecie. Mamy ponad 1 mln osób pracujących w sektorze OZE , który jest warty ponad 130 mld euro, a eksport w tym sektorze wynosi 35 mld euro rocznie – komentuje Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. klimatu i energii.

KE wskazuje też, że około 40% produkowanych na świecie elektrowni wiatrowych powstaje w Unii Europejskiej, a taki sam udział UE ma w globalnej liczbie patentów związanych z OZE.

Bruksela informuje ponadto, że europejskie firmy z branży OZE zarobiły w ubiegłym roku około 130 mld euro, a produkcja energii z OZE pozwala zredukować coroczny import energii do UE warty 30 mld euro.  

Udział OZE w miksach energetycznych państw UE-28 wraz z unijnymi zobowiązaniami w tym zakresie (źródło: Eurostat):

Opublikowany dzisiaj raport Komisji Europejskiej nt. realizacji celów OZE jest dostępny pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl