Ryzyko kar za niewdrożenie przepisów dot. efektywności energetycznej. Odpowiedź MG

Ryzyko kar za niewdrożenie przepisów dot. efektywności energetycznej. Odpowiedź MG
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki ustosunkowało się do komunikatu Komisji Europejskiej, która upomina Polskę za niepełne wdrożenie unijnej dyrektywy ws. efektywności energetycznej. Ze względu na nieuchwalenie nowej ustawy o efektywności energetycznej z końcem br. wygaśnie system świadectw efektywności energetycznej.

Zgodnie z unijną dyrektywą ws. efektywności energetycznej państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r osiągnąć określony poziom oszczędności energii i muszą one dokonać tego przy wykorzystaniu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska upomniała Polskę, obok 10 innych krajów UE, wskazując na niepełne wdrożenie przez nasz kraj unijnej dyrektywy ws. efektywności energetycznej.

REKLAMA

Polska ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz o złożeniu wniosku o zastosowanie kar finansowych. 

Do komunikatu KE w tej sprawie ustosunkowało się Ministerstwo Gospodarki. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, MG odpowiada, że wypracowanie odpowiednich regulacji „wymaga licznych ekspertyz i opracowań”, a „zapewnienie pełnej transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/27/UE wymaga uchwalenia całkowicie nowej ustawy o efektywności energetycznej (za PAP)”.

REKLAMA

Obecnie projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej znajduje się w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Kolejne kroki to przyjęcie projektu przez Radę Ministrów i skierowanie go do prac w parlamencie.

Na inny aspekt związany z niewdrożeniem odpowiednich przepisów dot. efektywności energetycznej zwraca uwagę Urząd Regulacji Energetyki.

URE informuje, że ponieważ nie został zakończony proces legislacyjny mający na celu uchwalenie nowej ustawy o efektywności energetycznej, po 31 grudnia 2015 r. nie będzie istniała podstawa prawna do wydawania świadectw efektywności energetycznej tym podmiotom, które wygrały w przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. 

Urząd dodaje, że prawa majątkowe, które nie zostaną umorzone przez prezesa URE do 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa 1 kwietnia 2016  r.

gramwzielone.pl