Konkurs na dofinansowanie unijne na OZE dla MŚP na Dolnym Śląsku

Konkurs na dofinansowanie unijne na OZE dla MŚP na Dolnym Śląsku
Foto. Images of Money, flickr cc

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na unijne dofinansowanie związane z projektami z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP w ramach dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

To pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z którego będzie można pozyskać na Dolnym Śląsku dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej, w tym dzięki wykorzystaniu OZE.

Konkurs realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, jest adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

REKLAMA

Jak informuje firma Europrojekty Consulting, w ramach działania 3.2 wspierane będą projekty inwestycyjne w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (w tym z uwzględnieniem OZE).

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi od 35% do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 50 tys. zł, a maksymalna – 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

Więcej informacji o istotnych terminach i zasadach konkursu 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP organizowanego w ramach dolnośląskiego RPO na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 

gramwzielone.pl