„RZ”: w przyszłym roku więcej PV niż farm wiatrowych

„RZ”: w przyszłym roku więcej PV niż farm wiatrowych
Fot. Innotech

Wejście w życie od 1 stycznia 2016 r. systemu aukcyjnego może wstrzymać na pewien czas budowę nowych farm wiatrowych w Polsce. W tym czasie może jednak intensywniej rozwijać się fotowoltaika wspierana systemem taryf gwarantowanych, funduszami unijnymi czy dofinansowaniem z programu Prosument.

Według opublikowanych ostatnio danych Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w Polsce przybyły farmy wiatrowe o łącznej mocy 489,7 MW, a energetyka wiatrowa była pod tym względem zdecydowanym liderem wśród technologii OZE. W przypadku drugiej w tym zestawieniu fotowoltaiki przybyło około 30 MW nowych instalacji.

W przyszłym roku sytuacja może wyglądać jednak inaczej niż w roku 2015, który jest ostatnim rokiem, w którym nowe instalacje można objąć jeszcze wygasającym 31 grudnia br. systemem zielonych certyfikatów. Dlatego inwestorzy wiatrowi spieszą się z uruchomieniem rozpoczętych wcześniej projektów, co może skutkować dużym, tegorocznym wzrostem zainstalowanego potencjału w energetyce wiatrowej.

REKLAMA

Inaczej będzie w przyszłym roku, w którym uruchomienie nowych farm wiatrowych wstrzyma system aukcyjny. Na budowę nowych farm wiatrowych trzeba będzie poczekać przynajmniej do rozstrzygnięcia pierwszej aukcji dla OZE, czyli do terminu, który obecnie pozostaje bliżej nieokreślony.

REKLAMA

„Rzeczpospolita” powołuje się na ostatnie dane URE na temat wzrostu potencjału fotowoltaiki w Polsce, a także na dane Instytutu Energetyki Odnawialnej, który szacuje, doliczając instalacje niepodłączone do sieci, że całkowity potencjał PV w Polsce wynosi już około 60-65 MW.

„RZ” podaje też prognozy zainstalowanego potencjału fotowoltaiki w przyszłym roku. Zdaniem firmy Roland Berger, w 2016 r. zanotujemy wzrost potencjału PV aż o 200-300 MW. Natomiast dr Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szacuje, że przyjęta w ustawie o OZE maksymalna całkowita moc mikroinstalacji prosumenckich w systemie taryf gwarantowanych na poziomie 800 MW zostanie wyczerpana już w przyszłym roku.

Jego zdaniem większość mocy w systemie taryf gwarantowanych przypadnie na fotowoltaikę, która ponadto może odegrać znaczącą rolę w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW.

Z kolei w przypadku energetyki wiatrowej wiceprezes PSEW szacuje, że o ile do końca roku jej potencjał w Polsce zwiększy się z obecnych ok. 4,2 GW aż do 5,1 GW, o tyle w kolejnym roku PSEW prognozuje zastój inwestycyjny i wznowienie budowy nowych farm wiatrowych dopiero od połowy 2017 r. 

gramwzielone.pl