Enea staje się „nowoczesną grupą paliwowo-energetyczną”

Enea staje się „nowoczesną grupą paliwowo-energetyczną”
Prezes Enei Krzysztof Zamasz. Fot. Newseria

Enea staje się nowoczesną grupą paliwowo-energetyczną taką informację znajdziemy w komunikacie na temat wyników Enei za III kwartał br., w którym nie ma natomiast informacji o nowych projektach w zakresie OZE.

W okresie styczeń – wrzesień 2015 r. Grupa Enea wypracowała 7,15 mld zł przychodów ze sprzedaży netto. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście r/r o 6,1 proc., wyniosła 1,605 mld zł. Zysk netto ukształtował się na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ub.r. (wzrost o 0,5%) i wyniósł 838 mln zł.

Po trzech kwartałach 2015 r. najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 833 mln zł. Najwyższy przyrost EBITDA – o 155 mln zł, czyli 28,1 proc. – odnotowano w segmencie wytwarzania. Na wyniki obszaru wytwarzania w okresie 9 miesięcy 2014 r. i 2015 r. największy wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania w II kwartale 2014 r. 257 mln zł i w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tyt. KDT. Po wyłączeniu wpływu tych zdarzeń EBITDA segmentu wytwarzania wzrosła r/r o 120 mln zł, czyli 40,6 proc. Segment obrotu, odnotowując wzrost o 5,9 proc., wygenerował wynik EBITDA w wysokości 88 mln zł.

REKLAMA

W poprzednich kwartałach wykonaliśmy olbrzymią pracę, dzięki której gruntownie zmieniliśmy organizację. Jesteśmy dzisiaj sprawnym, nowocześnie zarządzanym organizmem biznesowym, który może szybko reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Budujemy nowoczesny koncern paliwowo-energetyczny. Zaktualizowana strategia odpowiada nowym wyzwaniom, które przed nami stoją. Zabezpieczenie źródeł paliw dla produkcji energii, inwestycje w obszar innowacji oraz optymalne wykorzystanie naszych zasobów ludzkich to trzy nowe elementy, dzięki którym chcemy być zawsze o krok przed naszymi konkurentami – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

W wyniku decyzji Prezesa URE dot. rozliczenia korekty końcowej programu pomocowego, zakończyliśmy wieloletnie spory i rozpoznaliśmy w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tyt. KDT. Pozyskane środki przeznaczymy na realizację zaplanowanych inwestycji. 2015 r. jest okresem największych wydatków inwestycyjnych w Grupie, które wyniosą 3,6 mld zł. Realizacja tak ambitnego programu CAPEX wiąże się z zadłużaniem Grupy, jednak dla nas zawsze na pierwszym planie jest bezpieczeństwo. Dlatego dokładnie oglądamy każdą złotówkę, zarówno od strony kosztów, jak i wydatków. Na koniec III kwartału wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy kształtował się na poziomie 0,8 ‑ to znacznie poniżej średniej dla europejskich spółek energetycznych. Ponadto, od 2014 r. konsekwentnie realizujemy w Grupie program optymalizacji kosztów. W strategii 2014-2020 zakładaliśmy, że w latach 2014‑2016 przyniesie on 500 mln zł oszczędności. Już na koniec września br. praktycznie osiągnęliśmy zakładany cel ‑ zaoszczędziliśmy aż 493 mln zł – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

REKLAMA

W przeciwieństwie do Energi, która również dzisiaj podała swoje wyniki finansowe za III kwartał br., Enea nie wspomina w komunikacie o wynikach o nowych inwestycjach w segmencie odnawialnych źródeł energii.

Enea informuje natomiast o przejęciu kopalni Bogdanka jako „odpowiedniku transakcji forward”, która ma jej umożliwić zabezpieczenie zakupu paliwa. Enea jest od końca października br. właścicielem 66% akcji LW Bogdanka.

Bogdanka ma zapewnić Enei atrakcyjny cenowo węgiel, który pod względem technologicznym jest dostosowany do spalania w Elektrowni Kozienice.

Enea wspomina, że już wcześniej Lubelski Węgiel był kluczowym dostawcą Enei. W 2014 r. kopalnia dostarczyła ok. 70% całości zapotrzebowania na węgiel grupy energetycznej z siedzibą w Poznaniu.

gramwzielone.pl