Nowe obowiązki resortu energetyki, w tym dotyczące OZE

Nowe obowiązki resortu energetyki, w tym dotyczące OZE
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Wczoraj Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o działach administracji rządowej. Wśród przyjętych poprawek są zapisy dotyczące zadań nowego Ministerstwa Energetyki.

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, w nowym rządzie PiS powstanie nowy resort energetyki skupiający kompetencje związane z tą dziedziną, które wcześniej dzieliły między siebie resorty gospodarki, skarbu i środowiska. Ministrem energetyki zostanie Krzysztof Tchórzewski.

Zadania Ministerstwa Energetyki ma wskazać ustawa o działach administracji rządowej, która była procedowana podczas zakończonego wczoraj posiedzenia Sejmu.

REKLAMA

Wcześniejsza konstrukcja przygotowanej przez PiS nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej pozostawiała jednak w tej kwestii wątpliwości. W zakresie obowiązków ministra energetyki nie uwzględniono bowiem m.in. kwestii OZE, co mogło sugerować przeniesienie spraw związanych z energetyką odnawialną do resortu rozwoju.

Wczoraj jednak poprawki do noweli ustawy o działach administracji rządowej wprowadził Senat i ekspresowo poparł je Sejm.

Po zmianach wprowadzonych do projekty ustawy przez Senat i przyjętych wczoraj przez Sejm jasne staje się, że kwestiami m.in. energetyki odnawialnej zajmie się resort energetyki.

REKLAMA

W poprawkach do ustawy, w zakresie zadań resortu energetyki, dopisano zadania dotyczące prowadzenia polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej; rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej „na potrzeby społeczno–gospodarcze”; a także zadania związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, surowców energetycznych i paliw.

Wśród zadań resortu energetyki, zgodnie z przyjętymi poprawkami, będzie również „inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej”.

Minister energetyki ma ponadto nadzorować spółki skarbu państwa związane z sektorem energetycznym, a także Towarzystwo Finansowe Silesia, które zgodnie z planami poprzedniego rządu miało uczestniczyć w programie ratowania kopalń.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją Rada Ministrów powoła ponadto Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który zajmie się nadzorowaniem operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego.

Nowelizacja wskazuje ponadto, że „postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”. Ministerstwo Energetyki będzie więc kontynuować prace związane m.in. z nowymi regulacjami dla OZE, którymi dotychczas zajmował się resort gospodarki. 

gramwzielone.pl