Warsztaty komputerowe: Aukcje OZE w praktyce

Warsztaty komputerowe: Aukcje OZE w praktyce
Ed Suominen, flickr cc

Zapraszamy na warsztaty komputerowe pt. Aukcje OZE w praktyce, które odbędą się w dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, w Millennium Plaza. 

Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii?

Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE.

REKLAMA

Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego.

W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:

 • możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE;
 • możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.:
  – instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
  – instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;
  – instalacji OZE – elektrowni wodnej;
  – instalacji OZE – elektrowni wiatrowej;
 • możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji;
 • możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.:
  – jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz;
  – instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
  – instalacji OZE – elektrowni wiatrowej;
 • możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;
 • możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób.

Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl.

Formularz zgłoszeniowy [PDF]

INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

Szczegółowy program:

9:30 -10:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa

REKLAMA

10:00 – 11:30 Aktualne otoczenie formalno-prawne

 • definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii;
 • zasady uzyskania potwierdzenia tzw. „efektu zachęty”;
  – pojęcie efekt zachęty i jego zadania;
  – rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty;
  – modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty;
  – świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty;
  – aukcje OZE a badanie efektu zachęty;

Przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne:

 • jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz:
 • instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna
 • instalacja OZE – elektrownia wiatrowa

11:30 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 13:00 Czas na aukcje – „nowe zasady gry”

 • „prekwalifikacja” – procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii;
 • przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.:
  – instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;
  – instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;
  – instalacji OZE – elektrowni wodnej;
  – instalacji OZE – elektrowni wiatrowej;
 • warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej;
 • procedury „po” rozstrzygnięciu aukcji;
 • weryfikacja wygranych ofert;

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Czas na aukcje – aukcja próbna – „kto da mniej”

14:30 – 16:00 Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować

Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym:

 • nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej;
 • zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia;
 • mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia;
 • zasad przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”)
  do systemu „aukcyjnego”;
 • przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE

16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Formularz zgłoszeniowy [PDF]

INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

artykuł sponsorowany