Szkolenie: Duży wytwórca energii OZE – zakres wsparcia, aukcje, gwarancje

Szkolenie: Duży wytwórca energii OZE – zakres wsparcia, aukcje, gwarancje
Fot. Nordex

Zapraszamy na szkolenie pt. Duży wytwórca energii OZE  zakres wsparcia, aukcje, gwarancje, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. w Warszawie. 

Program szkolenia: 

8.459.00 Rejestracja uczestników

REKLAMA

Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.01. 2015 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze

9.0010.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu:

 • Nowe rodzaje źródeł:
  • Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów.
  • instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego,
  • mała instalacja.
 • Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka (najnowsze orzecznictwo).
 • Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo – praktyka
  i regulacje okresu przejściowego

11.0011.15 Przerwa na kawę

10.3013.15 Zakres systemów wsparcia OZE:

 • Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna:
  • Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe,
  • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia,
  • Podmioty korzystające,
  • Długość wsparcia,
  • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej – sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku,
  • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku,
  • Jednostki modernizowane,
  • Jednostki OZE w kogeneracji.
 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna:
  • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – maksymalny poziom wsparcia,
  • Procedura prekwalifikacji,
  • „Ceny referencyjne”
  • „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje – jako uczestnicy aukcji,
  • Obligatoryjna aukcja uzupełniająca,
  • Zasady przeprowadzenia aukcji,
  • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji,
  • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji,
  • „Okres funkcjonowania wsparcia”,
  • Jednostki OZE w kogeneracji.

13.1514.00 Lunch

14.0015.00 Zakres systemów wsparcia OZE c.d.

REKLAMA

15.0016.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego:

 • Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia.
 • Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji.
 • Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji.
 • Koszty bilansowania handlowego.
 • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia.
 • Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi.
 • Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia.

16.0016.05 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

Prelegent

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Formularz zgłoszeniowy [PDF]

Kontakt

INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

artykuł sponsorowany