Ceny referencyjne w aukcji dla odnawialnych źródeł energii na 2016 r.

Ceny referencyjne w aukcji dla odnawialnych źródeł energii na 2016 r.
Vestas press

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące maksymalnych cen (tzw. cen referencyjnych) przysługujących za zieloną energię, którą będzie można sprzedawać na podstawie przyszłorocznych aukcji dla OZE.

Inwestorzy, którzy nie zdążą z uruchomieniem projektów OZE do 1 stycznia 2016 r., nie zostaną już objęci systemem zielonych certyfikatów, a w przypadku chęci ubiegania się o wsparcie pozostanie im zgłoszenie realizowanego projektu do przyszłorocznej aukcji. 

Przekroczenie określonej w rozporządzeniu ceny referencyjnej przez inwestora zgłaszającego swój projekt do aukcji automatycznie wyeliminuje go z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach systemu aukcyjnego.

REKLAMA

Zgodnie z zasadami systemu aukcyjnego, które wpisano do ustawy o OZE, cena referencyjna ma być wyznaczana indywidualnie dla danej technologii produkcji zielonej energii – osobno dla koszyków aukcyjnych do 1 MW i powyżej 1 MW.

Pierwszy projekt rozporządzenia dot. cen referencyjnych Ministerstwo Gospodarki przedstawiło we wrześniu br. Propozycje cen referencyjnych w tamtej wersji rozporządzania spotkały się z krytyką branży OZE. Resort gospodarki zmienił finalną wersję rozporządzenia jednak tylko nieznacznie. Więcej na ten temat w artykule: Branża ocenia ceny referencyjne do aukcji dla OZE

W nowym projekcie rozporządzenia, który zaprezentowano w ubiegłym miesiącu, Ministerstwo Gospodarki zmieniło wartość cen referencyjnych, jednak tylko w przypadku 5 technologii. Nieznacznie zwiększono ceny referencyjne dla biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, biogazowni wykorzystujących biogaz ze składowisk odpadów oraz elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. Najbardziej – o 95 zł/MWh – zwiększono cenę referencyjną dla biogazowni ze składowisk odpadów. Więcej o uzasadnieniu cen referencyjnych i kalkulacjach założeń finansowych dla inwestycji w poszczególnych technologiach OZE w artykule: Ceny referencyjne do aukcji na 2016 r. w nowym projekcie rozporządzenia MG

Finalną wersję Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, datowanego na 13 listopada br., w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z finalną wersją rozporządzenia nt. cen referencyjnych na 2016 r., maksymalne ceny za sprzedaż energii dla nowych instalacji OZE, uruchamiających produkcję energii na podstawie wygranej, przyszłorocznej aukcji, wyniosą dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zł/MWh 

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zł/MWh 

3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 305 zł/MWh 

4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 335 zł/MWh 

5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh 

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh 

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh 

REKLAMA

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh 

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w instalacjach o mocy elektrycznej nie większej niż 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt – 385 zł/MWh 

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh 

11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh 

12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh 

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zł/MWh 

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh 

15) geotermia – 455 zł/MWh 

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh 

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh 

18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh 

Cenę referencyjną na 2016 r. dla istniejących instalacji OZE, których właściciele zdecydują się na przejście z systemu zielonych certyfikatów na system aukcji, wyznaczono na 410,02 zł/MWh. W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ustala cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (170,19 zł/MWh) oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Termin pierwszej aukcji dla OZE nie jest jeszcze znany. Zgodnie z ustawą o OZE, Urząd Regulacji Energetyki ma go dopiero ogłosić w I kwartale 2016 r.

Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z 13 listopada br. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. jest dostępne pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl