Rośnie liczba zmian sprzedawców energii

Rośnie liczba zmian sprzedawców energii
Foto. Siemens press

Najnowszy, comiesięczny monitoring prowadzony przez URE wskazuje, że w październiku 2015 r. ponownie zwiększyła się liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej informuje Urząd Regulacji Energetyki.

O ile we wrześniu podmioty instytucjonalne dokonały 2 604 zmian, to w październiku br. liczba ta wyniosła 4 040. W przypadku gospodarstw domowych we wrześniu przeprowadzono 7 267 zmian, a w październiku 2015 r. już 10 566.

REKLAMA

Statystyki zmian sprzedawców energii w okresie styczeńpaździernik 2015 r. grupach taryfowych G oraz A, B i C. Źródło URE.

REKLAMA

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec października 2015 r. wyniosła 154 587, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 31 809 co stanowi wzrost o 25,9%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec października 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 372 660, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 84 933, co stanowi wzrost o 29,5%.


Statystyki zmian sprzedawców energii z podziałem na operatorów systemu dystrybucyjnego. Źródło: URE.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C we wrześniu 2015 r. wyniosła 2 604, natomiast w październiku 2015 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 4 040. Natomiast w grupie taryfowej G we wrześniu 2015 r. przeprowadzono 7 267 zmian sprzedawcy, a w październiku 2015 r. liczba ta wyniosła 10 566 zmian.

źródło: URE