Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE
Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent złożył podpis pod przeforsowaną w ostatnich dniach w parlamencie nowelizacją ustawy o OZE. Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Dzięki podpisowi prezydenta i braku vacatio legis nowelizacja ustawy o OZE, która została zaledwie kilka dni temu przyjęta przez parlament, może wejść w życie jeszcze przed początkiem 2016 r.

Głównym celem nowelizacji ustawy o OZE, którą przygotowali posłowie PiS i której procedowanie w parlamencie trwało zaledwie kilka dni, jest przesunięcie o pół roku wejścia w życie kluczowego rozdziału ustawy o OZE wprowadzającego nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii.

REKLAMA

W pierwszej wersji ustawy o OZE, która weszła w życie z początkiem maja 2015 r., w dniu 31 grudnia 2015 r. miało się zakończyć stosowanie w Polsce od 10 lat systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej polegającego na przyznawaniu producentom zielonej energii tzw. świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) stanowiących ich dodatkowy przychód, obok przychodów ze sprzedaży energii po stałej, średniej cenie energii na rynku hurtowym z roku poprzedniego.

System zielonych certyfikatów miał zostać zastąpiony z dniem 1 stycznia 2016 r. systemem aukcji. Dodatkowo ustawa o OZE miała zmienić z początkiem 2016 r. zasady sprzedaży zielonej energii przez producentów posiadających tzw. mikroinstalacje.

Dla najmniejszych producentów zielonej energii w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW uruchamianych od 1 stycznia 2016 r. (z wyłączeniem mikroinstalacji finansowanych z programu Prosument) miały obowiązywać tzw. taryfy gwarantowane, czyli preferencyjne, stałe stawki za sprzedaż energii do sieci. Natomiast dla pozostałych właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW ustawa o OZE oferowała system bilansowania (net-meteringu), czyli sprzedaży – zbilansowanych z energią kupioną – nadwyżek wprowadzonej do sieci energii po cenie 100 proc. średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału.

Tymczasem zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, którą podpisał prezydent, wprowadzenie nowego systemu wsparcia zostanie przesunięte o pół roku, do 1 lipca 2016 r.

REKLAMA

Oznacza to, że właściciele instalacji OZE uruchamianych w I połowie 2016 r. nadal będą mogli zostać objęci systemem zielonych certyfikatów przysługujących im przez 15 lat. Prawo do otrzymywania certyfikatów stracą jednak z początkiem 2016 r. właściciele elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MW, a o połowę wsparcie zostanie zredukowane dla właścicieli instalacji współspalania (z wyjątkiem instalacji współspalania dedykowanego). To ma prowadzić do zmniejszenia nadpodaży zielonych certyfikatów i wzrostu ich giełdowej ceny.

W przypadku mikroinstalacji, z początkiem 2016 r. zostanie wprowadzony system bilansowania, jednak o pół roku zostanie przesunięte wejście w życie systemu taryf gwarantowanych. Ministerstwo Energii ma jednak rozważać objęcie taryfami gwarantowanymi od 1 lipca 2016 r. także mikroinstalacji uruchamianych w I połowie 2016 r.

W ustawie o OZE wprowadzono ponadto regulacje dotyczące wydawania i umarzania świadectw pochodzenia i uiszczania opłaty zastępczej przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych i domy maklerskie za okres pierwszego półrocza 2016 r., na zasadach analogicznych do obowiązujących w art. 188 ustawy.

Przygotowanie nowelizacji ustawy o OZE jej autorzy uzasadniają koniecznością zmiany regulacji dotyczących możliwości budowy farm wiatrowych, poprawą pozycji biogazowni i elektrowni na biomasę w systemie aukcyjnym czy potrzebą doprecyzowania zapisanych w ustawie, niejasnych zasad wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji (prosumentów).

Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Treść ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (link)

Treść ustawy o OZE uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. (link)

gramwzielone.pl