TGE odroczyło publikację okresowych cen zielonych certyfikatów

TGE odroczyło publikację okresowych cen zielonych certyfikatów
EDP Renovaveis press

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. Towarowa Giełda Energii informuje o odroczeniu publikacji pierwszych okresowych cen świadectw pochodzenia za energię wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych (zielonych certyfikatów).

Towarowa Giełda Energii podaje, że w związku z nowelizacją w dniu 31 grudnia 2015 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii odracza rozpoczęcie publikacji okresowych cen praw majątkowych, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy o OZE. TGE rozpocznie publikację tych danych wraz z wejściem w życie wyżej wymienionego artykułu, czyli po 1 lipca 2016 r.

REKLAMA

TGE informuje ponadto, że dane Rynku Dnia Następnego, o których mowa w art. 46 i art. 93 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowy indeks TGeBase, są publikowane przez TGE od dnia 31 grudnia 2015 r.

REKLAMA

Bieżące notowania cen zielonych certyfikatów są dostępne na Gramwzielone.pl w zakładce: Notowania giełdowe

gramwzielone.pl