Energia w firmie, Strategie zakupowe i wytwórcze – szkolenie

Energia w firmie, Strategie zakupowe i wytwórcze – szkolenie

Okres kiedy dla firm z grupy taryfowej A, B czy C obowiązywała jedna stała cena energii elektrycznej w okresie roku czy 3 lat bezpowrotnie mija, a co czeka firmy i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energia elektryczną i jej zakupy? Na pewno dużo zmian!

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r.? Zdecydowanie nie! Ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem.

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy, jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację, aby określić, czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby.

Wspólnie będziemy analizować case-study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii korzystając z różnych strategii zakupowych.

Szkolenie nakierowane jest na to, co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2-4 latach. Będziemy omawiać szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne, jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju rynku energii.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczną będziemy kupować w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł w cenie hurtowej z dostawą na 1.01.2023 r. w godzinach od 1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda.

Jak z tego wydarzenia wyciągnąć właściwe wnioski i jak je wykorzystać w moim biznesie?

O powyżej poruszonych zagadnieniach będziemy mówić na szkoleniu „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie Zakupowe i Strategie wytwórcze”

Terminy: 21 marca oraz 4 kwietnia 2023 r.

 • zapisz się na szkolenie,
 • napisz, co najbardziej Ciebie interesuje – w ramach programu szkolenia,
 • prowadzący odniesie się do Twoich kwestii w trakcie szkolenia,
 • po szkoleniu masz 14 dni, aby zadać pytanie prowadzącemu.

Program szkolenia:

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat.
 • Rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy.
 • Eksport i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii.
 • Regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – dyrektywa OZE.
 • Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich.

2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

 • Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej.
 • Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana?
 • Rynek SPOT, a rynek terminowy OTF.
 • Rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24, TGeBase i Base.
 • Rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2023 r. BASE_Q, M, W-23.
 • Rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2024 r. – BASE_Y-24.
 • Składniki narzutu spółki obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy.

3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

 • Koszty stałe dystrybucji.
 • Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa.
 • Opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia.
 • Koszty opłaty OZE.
 • Koszty opłaty kogeneracyjnej.
 • Koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

 4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii

 • Instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne.
 • Magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności.
 • Instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności.
 • Prosument wirtualny – możliwości biznesowe.
 • Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy.
 • Instalacja PV o mocy 1 MW – model biznesowy – wersja PDF.

5. Strategie zakupowe energii elektrycznej

 • Strategie wg. okresu planowania.
 • Strategie wg. jakości zarządzania procesem zakupu.
 • Narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii.
 • Strategie zakupowe oparte o ceny stałe.
 • Strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu.
 • Strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu.
 • Dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej, a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego.
 • Wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii.
 • Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF.

6. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii

 • Wykorzystanie koncepcji wodorowej w strategii energetycznej firmy
 • Wodór alternatywą dla gazu ziemnego

7. Podsumowanie i dyskusja

 • Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
 • Wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

 


Zapraszamy również na inne nasze szkolenie!

Program szkolenia: TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

Terminy 16.03 oraz 30.03.2023 r.

1. TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach

 • Inne europejskie giełdy energii Nord Pool i Epex Spot

2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego

 • Handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym case-study

3. RDN – Rynek Dnia Następnego

 • Wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku

4. OTF – Rynek Terminowy

 • Ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-24 i PEAK5_Y-24

5. Prawa majątkowe

6. Gwarancje Pochodzenia

7. Systemy Informacyjne Giełdy,  a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych

8.  Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez Spółki Obrotu w 2024 r.

9. Warsztaty – prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych

10. Podsumowanie wnioski dyskusje

Więcej informacji na stronie organizatora (link)

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty m.in. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu.

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

 

artykuł sponsorowany