Ministerstwo przypomina o obowiązku w systemie aukcyjnym oraz FIT/FIP

Ministerstwo przypomina o obowiązku w systemie aukcyjnym oraz FIT/FIP
Polska Grupa Biogazowa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że nadal możliwe jest przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej instrumentem FIT/FIP oraz w ramach systemu aukcyjnego. 

Resort klimatu przypomina o uprawnieniu wprowadzonym w związku z pandemią koronawirusa na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 ze zm.). Umożliwia ono przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w planowanej instalacji OZE objętej m.in. instrumentem FIT/FIP.

Obecnie, zgodnie z art. 70ba ust. 1 ustawy OZE, na podstawie wniosku wytwórcy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydaje postanowienie o przedłużeniu ww. terminu, a także przedłużeniu dozwolonego wieku nowych urządzeń, które mogą być wykorzystane w instalacji OZE, w przypadku gdy wystąpiły trudności w procesie jej budowy spowodowane ogłoszonym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego. Uprawnienie to nadal przysługuje również wytwórcom energii w ramach systemu aukcyjnego na podstawie art. 79a ustawy OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Konieczny wniosek do URE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że przesunięcie terminu wymaga złożenia do Prezesa URE wniosku z oświadczeniem wytwórcy lub dostawców urządzeń do budowanej instalacji OZE stwierdzającego rodzaj i skutek okoliczności powodujących opóźnienie. Prezes URE wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej o czas wskazany we wniosku.

Resort klimatu informuje, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem, na mocy którego od 1 lipca 2023 roku planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Spowoduje to m.in. zniesienie szczególnych rozwiązań, z których mogą korzystać wytwórcy energii odnawialnej objęci systemem aukcyjnym oraz FIT/FIP.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.