Wkrótce ważne zmiany dla OZE. Dowiedz się więcej na szkoleniu online

Wkrótce ważne zmiany dla OZE. Dowiedz się więcej na szkoleniu online
Unsplash

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) nabierają tempa. Jak szykowane zmiany wpłyną na rynek OZE? Więcej informacji na szkoleniach, które odbędą się w trybie online.

W dniu 8 maja br. projekt został przekazany do Sejmu i w tej samej dacie skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Oprócz implementacji Dyrektywy 2018/2001 (RED II), projekt zawiera szereg całkowicie nowych rozwiązań, w tym zarówno w zakresie obowiązujących już dziś systemów wsparcia, jak i ich planowanych modyfikacji, wśród których wskazać należy m.in. na regulacje dotyczące wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego, systemu wsparcia dedykowanego wyłącznie biometanowi, a także na przepisy ukierunkowane na wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Przedmiotowy projekt w połączeniu z procedowaną zmianą ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych (UC74) tworzy przyjazne i spójne otoczenie regulacyjne, stanowiące próbę odpowiedzi na sygnalizowane przez uczestników rynku energii zagadnienia problemowe, koncentrujące się wokół kształtowania optymalnych warunków rozwoju energetyki odnawialnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych projektowanym zmianom w obszarze:

1. Obowiązków uczestników systemów wsparcia OZE oraz zasad redysponowania instalacji OZE

Termin: 19.05.2023, on-line

Szczegóły szkolenia i rejestracja na stronie organizatora >>

2. Klastrów energii i społeczności energetycznych, a także ich roli w procesie transformacji energetycznej, w tym kierunków procedowanych zmian legislacyjnych

Termin: 24.05.2023, on-line

Szczegóły szkolenia i rejestracja na stronie organizatora >>

3. Gwarancji pochodzenia „de novo” – projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Termin: 29.05.2023, on-line

Szczegóły szkolenia i rejestracja na stronie organizatora >>

4. Nowych form wsparcia „zielonych inwestycji” – wsparcie biometanu, wsparcie operacyjne i modernizacyjne w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Termin: 21.06.2023, on-line

Szczegóły szkolenia i rejestracja na stronie organizatora >>

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami zajęć, a także z aktualną wersją projektu nowelizacji ustawy o OZE, dostępną na stronie Sejmu pod tym adresem.

Prowadząca szkolenia: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany