Umowy PPA a linia bezpośrednia, ustawa OZE, cable pooling – zmiany, szkolenie

Umowy PPA a linia bezpośrednia, ustawa OZE, cable pooling – zmiany, szkolenie
Pixabay - Photo Mix

Zapraszamy na szkolenie on-line już 5 września 2023 r. UMOWY PPA, czyli jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych w świetle ostatnich zmian w ustawie o OZE (cable pooling), ustawie Prawo Energetyczne (linia bezpośrednia) oraz nadzwyczajnych regulacji cenowych (limity cenowe). Spotkanie prowadzą mecenas Przemysław Kałek oraz Grzegorz Skarżyński. 

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:

UMOWY PPA, czyli jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych w świetle ostatnich zmian w ustawie o OZE (cable pooling), ustawie Prawo Energetyczne (linia bezpośrednia) oraz nadzwyczajnych regulacji cenowych (limity cenowe)

5 września 2023 r.

Program:

9.30-10.00 Logowanie uczestników
10.00-10.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii
– płynność rynku
– ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe)
– ryzyko profilu
– ryzyko bilansowania
– ryzyko kredytowe
– ryzyko wolumenu
– przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

10.30–11.15 Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym (z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji wynikających ze zniesienia obliga giełdowego oraz zmian reguł rynku bilansującego)
– wymogi koncesyjne
– model rynku energii (rola poszczególnych podmiotow na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego
– umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw „behind the meter”, linia bezpośrednia)
– obowiązki związane z dostawami energii do odbiorcow przemysłowych (odbiorców końcowych)
– przywileje dla odbiorców przemysłowych
– klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– kodeksy sieciowe
– graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego

11.15–12.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– jak wytwórca OZE sprzedaje energię
– systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemysłowych
– koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego– w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
– niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii
– produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii
– jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii
– składniki cenowe zakupu energii
– relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania
– modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE
– podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii
– czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne

12.45-13.00 Przerwa
13.00-14.30 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej
– główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia
– cena i umowne formuły cenowe
– okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie
– dopuszczalność zmian umowy
14.30-15.30 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy
15.30-16.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący:

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od ponad 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego w 2005. Od 16 lat partner w Tundra Advisory, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW, a obecnie za współprace przy rozwoju projektów wiatrowych z Renewable Power Capital, fotowoltaicznych z FRV oraz CPPA dla odbiorców przemysłowych z Allight Energy. Ekspert ReSource Poland – organizacji propagującej umowy CPPA. Absolwent SGH

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany