REKLAMA
 
REKLAMA

Dewelopment projektów PV w świetle nowych przepisów – szkolenie on-line

Dewelopment projektów PV w świetle nowych przepisów – szkolenie on-line
Fot. Pixabay - Rudy and Peter Skitterians

Zapraszamy na szkolenie on-line pt. Dewelopment projektów fotowoltaicznych, które odbędzie się 23 lipca 2024 r. Podczas szkolenia omówimy dewelopment projektów fotowoltaicznych z uwzględnieniem zmian w:
1. ustawie o planowaniu przestrzennym – zaostrzone kryteria lokalizacyjne,
2. ustawie o OZE – cable pooling, ustawa z dnia 17 sierpnia, ustawa podpisana przez prezydenta,
3. ustawie Prawo Energetyczne – linia bezpośrednia, nowe regulacje warunków przyłączenia, ustawa już podpisana przez prezydenta oraz opublikowana.

Szkolenie i warsztaty on-line

Dewelopment projektów fotowoltaicznych

Z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym (zaostrzone kryteria lokalizacyjne), ustawie o OZE (cable pooling), ustawie Prawo Energetyczne (linia bezpośrednia, nowe regulacje warunków przyłączenia)

23 lipca 2024 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.

Program

8.45-9.15 Logowanie uczestników
9.15-10.15 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV – on-site i off-site

 • projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
 • projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
 • odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów

10.15-11.15 instalacje PV w modelu rynku energii

 • sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii (z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji wynikających ze zniesienia obliga giełdowego oraz zmian reguł rynku bilansującego)
 • sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
 • instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off-site)
 • instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
 • instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)

11.15-11.25 Przerwa
11.25-12.25 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site

 • decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu;
 • zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania);
 • wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
 • uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
 • koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji;
 • szczególne wymogi dla instalacji PV, aby mogła wystartować w aukcji.

12.25-14.00 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku od instalacji off-site

 • Co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje
 • Koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje
 • Budowa instalacji on-site – formalne wymogi

14.00-14.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący:

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od ponad 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego w 2005. Od 16 lat partner w Tundra Advisory, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW, a obecnie za współprace przy rozwoju projektów wiatrowych z Renewable Power Capital, fotowoltaicznych z FRV oraz CPPA dla odbiorców przemysłowych z Allight Energy. Ekspert ReSource Poland – organizacji propagującej umowy CPPA. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA