Wkrótce ruszy system nowoczesnej łączności LTE450

Wkrótce ruszy system nowoczesnej łączności LTE450
Wojciech Dąbrowski, PGE. Fot. Newseria

Sieć LTE450 to program, który ma przyspieszyć cyfryzację polskiej energetyki. Zakończenie instalacji zakupionego wyposażenia niezbędnego do uruchomienie pierwszych usług w sieci LTE450 zaplanowane jest na drugą połowę 2024 r., zgodnie z obecnym z harmonogramem. Grupa PGE podpisała z Nokią umowę na dostawy i wdrożenie komponentów niezbędnych do realizacji tego projektu.

W ramach podpisanej umowy Nokia będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie w sumie ponad 600 urządzeń w sieci teletransmisyjnej PGE. Po zrealizowaniu prac wdrożeniowych będzie też zobowiązana świadczyć usługi wsparcia technicznego i gwarancji przez 10 lat.

Cyfryzacja polskiej energetyki

LTE450 to program, który wpisuje się w cyfryzację polskiej energetyki. Ma zapewnić jej niezawodną i bezpieczną łączność, która jest niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania czy rozwoju klastrów energii. LTE450 w połączeniu z opomiarowaniem sieci zapewni też stały, bieżący obraz funkcjonowania sieci dystrybucji energii, co pozwoli m.in. na skrócenie czasu wykrycia i usuwania awarii.

REKLAMA

Program LTE450 to system najnowocześniejszej łączności, którą mamy zamiar wybudować dla Polskiej Grupy Energetycznej, ale też dla innych grup energetycznych w Polsce. Umożliwi on m.in. przesyłanie danych, informacji, filmów instruktażowych dla naszych ekip, które będą w terenie, większych paczek informacyjnych, co w konsekwencji da możliwość szybszego usuwania awarii. Poza tym jest to częstotliwość, która będzie całkowicie wydzielona poza inne, więc nie będzie narażona na ataki z zewnątrz. Dziś, w sytuacji zagrożenia cyberatakami na systemy i sieci elektroenergetyczne, ma to szczególne znaczenie. LTE450 pozwoli w przyszłości wyeliminować niebezpieczeństwo przejęcia sieci bądź przejęcia sterowania naszymi sieciami przez osoby z zewnątrz – mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2024 r. sieć LTE450 ma zostać uruchomiona najpierw w części dedykowanej dla PGE Dystrybucji. Jednocześnie trwają też prace dotyczące współpracy z pozostałymi operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD) i innymi podmiotami z sektora energetyki.

Sieć LTE450, którą w tej chwili wdrażamy, przeniesie PGE Dystrybucję w nowy wymiar bezpieczeństwa i zarządzania siecią dystrybucyjną – dodaje Zbigniew Orkisz, p.o. prezesa zarządu PGE Systemy.

Bezpieczeństwo i efektywność systemu energetycznego

LTE450 umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności pracy systemu energetycznego na obszarze działania PGE Dystrybucji. Na bazie tej sieci w spółce będą realizowane w szczególności usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z inteligentnymi licznikami, zarządzania majątkiem technicznym czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie.

– Z naszej perspektywy Program LTE450 jest kluczowy. Bez sprawnej łączności i transmisji danych nie bylibyśmy w stanie zrealizować chociażby projektu liczników zdalnego odczytu [których instalacja u wszystkich odbiorców potrwa do 2030 r. – red.] – mówi Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucji5. – LTE450 łączy się też z kolejnym projektem, jakim jest Centralna Dyspozycja Mocy. Z perspektywy dystrybucji on jest kluczowy, ponieważ przenosi nas w inny wymiar monitorowania pracy sieci i zarządzania siecią. To przełoży się m.in. na sprawność reagowania naszych brygad czy pogotowia energetycznego w sytuacjach kryzysowych oraz większe bezpieczeństwo i zapewnienie stabilności, ciągłości dostaw do 5,6 mln naszych odbiorców końcowych.

REKLAMA

Komponenty dostarczy Nokia

Jednym z najważniejszych elementów w architekturze budowanego systemu LTE450 jest sieć teletransmisyjna, niezbędna do integracji centralnych komponentów LTE (sieć rdzeniowa CORE LTE) z radiowymi urządzeniami nadawczo-odbiorczymi instalowanymi na stacjach bazowych w terenie (RAN, urządzenia radiowe odpowiadające za zapewnienie zasięgu w paśmie 450 MHz). Zgodnie z podpisaną w ubiegłym tygodniu umową komponenty niezbędne do budowy tej sieci dostarczy i wdroży Nokia Solutions and Networks.

Sieć teletransmisyjna typu mobile backhaul (MBH) jest bardzo istotnym komponentem całego rozwiązania LTE450. To jeden z ostatnich prowadzonych przez nas przetargów, a podpisanie tej umowy jest realizowane zgodnie z harmonogramem, w ramach którego przyjęliśmy, że nowe usługi zostaną wdrożone w IV kwartale 2024 r. – mówi Zbigniew Orkisz.

W ramach podpisanej umowy Nokia będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie w sumie ponad 600 urządzeń w sieci teletransmisyjnej PGE – routerów i przełączników klasy IP/MPLS, źródeł synchronizacji oraz dedykowanych systemów nadzoru i zarządzania (system OSS). Będą to urządzenia o architekturze modularnej z mechanizmami wysokiej dostępności (wyposażenie głównych punktów węzłowych zlokalizowanych w Centrach Przetwarzania Danych oraz centralnych pomieszczeniach technicznych, tzw. węzłów szkieletowych) oraz urządzenia kompaktowe przewidziane do instalacji w lokalizacjach stacji bazowych LTE450 (tzw. węzły dostępowo-agregacyjne). Rozwiązanie oprócz zawansowanych mechanizmów zarządzania ruchem i jakością usług ma zapewnić też wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Nokia po zrealizowaniu prac wdrożeniowych będzie również zobowiązana świadczyć usługi wsparcia technicznego i gwarancji przez 10 lat.

Umowa podpisana z Nokią jest kolejnym krokiem w realizacji tego projektu, który jest ważny m.in. z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa energetycznego – mówi Wojciech Dąbrowski. – Cieszę się, że tak uznany partner jak Nokia wygrał ten przetarg, dzięki czemu będziemy mogli już w przyszłym roku uruchomić LTE450 dla Polskiej Grupy Energetycznej, a potem także dla innych grup energetycznych w Polsce.

Rola spółki PGE Systemy

Za realizację i koordynację całego Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, która zajmuje się obsługą teleinformatyczną całej Grupy PGE. Prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki rozpoczęły się w sierpniu 2018 r., po przyznaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz. Od tego czasu trwały działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo-technicznego na wdrożenie LTE450. Natomiast na początku 2022 r. spółka zaczęła ogłaszać pierwsze przetargi.

Tych przetargów było kilkanaście, a to jest jeden z ostatnich niezbędnych do tego, żeby zrealizować i złożyć całość tego rozwiązania – mówi Zbigniew Orkisz.

Damian Zajączkowski dodaje, że około 80 proc. zakresu, jeżeli chodzi o przygotowanie do postępowań zakupowych, zostało już zrealizowane.

Mamy zawartych kilkanaście umów, z tego kilka w trybie PZP. Teraz sfinalizowaliśmy umowę na teletransmisję, została nam jeszcze umowa na dostawę systemów zasilających. To również jest przetarg w trybie publicznym, jesteśmy na etapie składania ostatecznych ofert. Zakładamy, że te oferty spłyną do nas na przełomie roku i na początku przyszłego wybierzemy ostatniego wykonawcę.

Newseria