REKLAMA
 
REKLAMA

Energa Obrót wprowadza usługę kalkulacji śladu węglowego dla firm

Energa Obrót wprowadza usługę kalkulacji śladu węglowego dla firm
Fot. Energa

W ramach strategii zgodnej z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych należąca do Grupy Orlen spółka Energa Obrót wprowadza usługę kalkulacji śladu węglowego dla klientów biznesowych.

Od tego roku duże przedsiębiorstwa muszą przygotowywać raporty uwzględniające obszar ESG (Environmental, Social, Governence). Elementem takiego raportu jest obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Jeden z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce wzbogaca ofertę o kompleksowe rozwiązania wspierające firmy w redukcji emisji.

REKLAMA

Jak obliczyć ślad węglowy

Na podstawie informacji uzyskanych od klienta oraz przeprowadzonej wizji lokalnej identyfikuje się następujące źródła emisji:

  • bezpośrednie pochodzące z wytwarzania energii,
  • pośrednie związane z zakupioną energią elektryczną,
  • pośrednie dotyczące funkcjonowania organizacji, gdy uwalnianie spalin następuje poza nią.

Następnie przeprowadza się obliczenia emisji w wybranym roku, zgodnie z przygotowaną wcześniej metodyką opartą na Protokole Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHG). GHG jest zbiorem działań stanowiących kompleksowe i znormalizowane ramy do pomiaru, zarządzania i raportowania śladu węglowego.

– To usługa doradcza, pozwalająca krok po kroku wskazać, jak zredukować w organizacjach ich emisję. Nasze rozwiązanie nie tylko pomaga firmom prowadzić biznes oparty na wartościach proekologicznych, ale również wspomaga proces transformacji energetycznej naszych klientów – wyjaśnia Aleksander Chołodnicki, dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów w Enerdze Obrocie.

REKLAMA

W ramach usługi kalkulacji śladu węglowego klient otrzyma szczegółowy raport nt. emisji siedmiu gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na ekwiwalent CO2) związanych z prowadzoną działalnością. Usługa nie ogranicza się jednak tylko do diagnozy – raport uzupełnią konkretne propozycje sposobów zredukowania emisji, np. poprzez budowę instalacji OZE, termomodernizację, odzyskiwanie energii, modernizację lub wymianę energochłonnych maszyn lub urządzeń czy modernizację oświetlenia.

Aleksander Chołodnicki zwraca uwagę, że nowym produktem Energi Obrotu mogą być zainteresowane nie tylko firmy, których klienci lub interesariusze wymagają informacji o śladzie węglowym, ale także duże spółki interesu publicznego, zobligowane do raportowania. Oferta może także zwrócić uwagę organizacji przykładających wagę do działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu czy też wpisujących się w obszar ESG.

Połowa energii z OZE

Energa Obrót skupia się na obrocie energią elektryczną na rynku odbiorców indywidualnych, biznesowych, samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych. Dociera do ponad 3,3 mln klientów, a blisko połowa energii sprzedawanej przez spółkę pochodzi z odnawialnych źródeł. Energa Obrót rozwija usługi i technologie z zakresu zielonej energii – instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła – a teraz oferuje także usługę kalkulacji śladu węglowego.

W aktywach wytwórczych Energi 44 proc. mocy zainstalowanej pochodzi z OZE. Jest to zgodne ze strategię energetyczną Grupy Orlen, ukierunkowaną na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Spółka działa w północnej i środkowej części Polski, na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar około 75 tys. km2, czyli 1/4 powierzchni kraju. W 2023 r. Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej wynosi 46 proc. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA