REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej na Podkarpaciu

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej na Podkarpaciu
Fot. Pixabay - LCEC

Zwiększenie efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii to działania, na które można pozyskać dofinansowanie w województwie podkarpackim. Nabór wniosków rozpoczyna się jutro.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 rozpocznie 23 maja nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, Działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja.

Dofinansowanie  przeznaczono dla projektów zlokalizowanych na terenie Podkarpacia. Do rozdysponowania jest ponad 80 mln zł. Nabór potrwa do 30 lipca 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2025 r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

REKLAMA

Nabór nr FEPK.02.01-IZ.00-001/24

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach Działania FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST (należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki, w których JST mają 100 proc. udziałów lub akcji),
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe (wyłącznie w zakresie budynków przedszkoli, szkół o statusie szkoły publicznej, budynków pomocy społecznej i ochrony zdrowia),
  • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów reprezentowane przez lidera.

W działaniu FEPK.02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja wnioskodawcami/partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego, licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – nie dotyczy to JST oraz innych podmiotów publicznych.

Na co dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty uwzględniające poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą lub modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

REKLAMA

W przypadku projektów kompleksowych wsparcie można otrzymać także na uzasadnione elementy, które nie wynikają z audytów energetycznych, np.:

  •  rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych,
  •  rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
  •  infrastrukturę związana z dostępnością,
  •  modernizację lub wymianę oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na stałe) itp.

Dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu energetycznego mogą stanowić maks. 15 proc. wydatków kwalifikowalnych ogółem.

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 81 463 658 zł zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) to 80 proc. Również maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) wynosi 80 proc.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line za pośrednictwem aplikacji WOD2021 do 30 lipca 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to marzec 2025 r. Niezbędne dokumenty, regulamin naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Wywiady