Fortum skoncentruje się na energii wiatrowej i słonecznej

Fortum skoncentruje się na energii wiatrowej i słonecznej
Fot. Fortum Sverige

Koncern energetyczny Fortum zapowiada skupienie się na produkcji czystej energii i realizację projektów „liczonych w gigawatach„. 

Nowa strategia Fortum ma się opierać na czterech filarach. Chodzi o: (1) zwiększanie wydajności posiadanych aktywów oraz aktywność w transformacji branży energetycznej, (2) tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla rozwijających się miast i terenów miejskich, (3) zwiększanie inwestycji w energetykę solarną i wiatrową oraz (4) rozwój nowych przedsięwzięć w obszarze energetyki.

W celu poprawy efektywności Fortum zapowiada zmniejszenie kosztów stałych prowadzonej obecnie działalności o 100 mln euro do końca 2017 roku. Chce to osiągnąć poprzez „konsolidację sektora usług użyteczności publicznej oraz restrukturyzację w ramach fuzji i przejęć, zarówno na tych rynkach, gdzie działa obecnie jak i szerzej w obszarze integrującego się rynku europejskiego”.

REKLAMA

Drugi filar strategii Fortum, czyli tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla rozwijających się miast i terenów miejskich, zakłada m.in. promocję rozwiązań z zakresu ciepła i chłodu sieciowego, produkcję energii z odpadów czy tworzenie infrastruktury dla elektrycznej motoryzacji.

REKLAMA

W przypadku OZE Fortum zapowiada rozwijanie aktywów w obszarze energetyki wiatrowej i słonecznej, „realizując projekty inwestycyjne o mocy liczonej w gigawatach”. W przypadku energetyki wiatrowej Fortum na inwestować na rynkach, na których jest już obecny, oraz „w innych krajach w Europie oferujących korzystne warunki rozwoju”. Jeśli chodzi o energetykę solarną, rozwój nowych projektów Fortum „wymaga szerszego spojrzenia geograficznego, również w nowych lokalizacjach”.

W obu dziedzinach mamy do czynienia z szybkim dojrzewaniem technologii. Jednocześnie rośnie znaczenie kompetencji związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej, ponieważ systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii są powoli wygaszane, a produkcja energii z OZE zaczyna coraz bardziej opierać się na mechanizmach rynkowych – informuje Fortum.

W przypadku czwartego filaru zaktualizowanej strategii, czyli nowych przedsięwzięć w energetyce, Fortum zapowiada skupienie się na digitalizacji swoich usług, a także chce realizować inwestycje w startup-y.

Branża energetyczna zmienia się szybko pod wpływem globalnych trendów, takich jak zmiany klimatyczne, urbanizacja, zwiększenie aktywności klientów, czy też pojawiające się nowe możliwości, jakie daje digitalizacja i szybki rozwój technologii w obszarze energetyki. Niskie ceny energii, będące skutkiem taniejących surowców, dotowanego rozwoju OZE oraz ogólnie niskiego wzrostu gospodarczego, wymusiły potrzebę transformacji przemysłu energetycznego. Jednocześnie, branża energetyczna musi stać się liderem łagodzenia zmian klimatycznych – informuje w komunikacie Fortum.

gramwzielone.pl