Sejm przegłosował zmiany w kompetencjach Ministra Energii

Sejm przegłosował zmiany w kompetencjach Ministra Energii
Fot. Krzysztof Białoskórski, Kancelaria Sejmu RP

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje przekazanie nowych zadań Ministerstwu Energii.

Przyjęte przez posłów zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej – energia oraz urzędu Ministra Energii.

Jak informuje Kancelaria Sejmu, „w celu wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych” nowelizacja przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. Minister Energii będzie sprawował nadzór nad następującymi spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne.

REKLAMA

Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.

REKLAMA

Nowelizacja przewiduje również, że od 1 lipca 2016 r. nadzorem Ministra Energii będą objęte spółki paliwowe: Grupa LOTOS, PKN Orlen, Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk.

Ponadto w nowelizacji zapisano, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń.

Teraz przyjętą przez posłów nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej zajmie się Senat.

gramwzielone.pl