Pomoc publiczna w aukcji dla OZE. URE tłumaczy, na co zwrócić uwagę

Pomoc publiczna w aukcji dla OZE. URE tłumaczy, na co zwrócić uwagę
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

W ubiegłym tygodniu Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził spotkanie informacyjne dla inwestorów zainteresowanych udziałem w aukcji dla odnawialnych źródeł energii, którą zaplanowano na 30 grudnia. URE opublikował prezentację z tego spotkania.

W prezentacji przygotowanej przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziemy informacje o regulacjach, których znajomość jest niezbędna w przypadku przygotowania projektów do aukcji dla odnawialnych źródeł energii.

W zamieszczonej prezentacji znajdziemy głównie informacje na temat wyliczania pomocy publicznej, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku zgłaszania do aukcji projektów, które mają już przyznaną pomoc inwestycyjną (np. dofinansowanie z UE lub NFOŚiGW) lub pomoc operacyjną (zielone certyfikaty w przypadku instalacji OZE zgłaszanych do aukcji migracyjnych).

REKLAMA

Zgodnie z art. 79 ust. 8 ustawy o OZE zgłoszona do aukcji oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, powiększona o jednostkową pomoc publiczną, przekracza cenę referencyjną.

REKLAMA

Cena referencyjna to maksymalna cena za energię, wyrażona w PLN/MWh, którą inwestor może zaoferować w aukcji. Dla każdej z grup technologii Ministerstwo Energii ustaliło w wydanym rozporządzeniu osobną cenę referencyjna, której nie będzie można przekroczyć w ofercie składanej w tegorocznej aukcji.

Link do prezentacji Urzędu Regulacji Energetyki

red. gramwzielone.pl


Więcej informacji na temat aukcji dla OZE w zakładce: Aukcje dla odnawialnych źródeł energii