Średnia cena energii w III kwartale 2016 r.

Średnia cena energii w III kwartale 2016 r.
Fot. Red Junasun, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w III kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 171,52 zł/MWh. To niewiele więcej niż we wcześniejszym kwartale.

Podana przez URE cena energii uwzględnia sprzedaż energii elektrycznej, a więc wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii, zrealizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, czyli sprzedaż do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

REKLAMA

Podana wyżej cena została opublikowana przez URE zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

REKLAMA

Obliczona w ten sam sposób średnia cena energii za II kwartał 2016 r. wyniosła 171,14 zł/MWh.

Urząd Regulacji Energetyki podaje też średnie kwartalne ceny energii, działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, sprzedawanej na zasadach inne niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego.

W tym wypadku średnia cena energii za II kwartał br. wyniosła według URE 173,50 zł/MW. Tą cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w II kwartale br. o łącznym wolumenie 11,38 TWh.

red. gramwzielone.pl