Brazylia wiatr

Według informacji podanych przez brazylijskiego operatora rynku elektroenergetycznego,

 

Brazylijski operator Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE),

REKLAMA

 

 

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), potencjał energetyki wiatrowej w Brazylii w 2015 r. wynosił ponad 8,71 GW, a rok wcześniej 5,96 GW. Natomiast na koniec 2013 r. łączna moc brazylijskich farm wiatrowych wynosiła 3,45 GW.

REKLAMA

According to preliminary figures released by the Power Trading Chamber (CCEE), Brazil’s December wind power output rose by 30.5% on the year to 3,904 average megawatts (MWa).

Wind power’s share in the country’s total electricity generation mix grew to 6.3%. The data, covering the period between December 1 and December 26, was published by CCEE in the InfoMercado Semanal, the weekly bulletin for energy generation and consumption.

Among the other renewable sources, hydro and solar power generation also showed growth in the period, reaching 48,018 MWa and 3 MWa, respectively. Biomass generation, on the other hand, decreased by 5.9% to 1,859 MWa.

Overall, the country’s total electricity generation went down by 2.1% year-on-year, with 61,892 MWa delivered to the National Interconnected System.

 

Całkowity potencjał wytwórczy sektora elektroenergetyki w Brazylii na koniec 2014 r. wynosił 134 GW. Największy udział w tym potencjale miała hydroenergetyka z zainstalowanymi mocami na poziomie 89,2 GW, potencjał energetyki opartej na paliwach kopalnych wynosił 25,5 GW, a energetyki biomasowej – 12,3 GW.

W 2014 r. brazylijskie elektrownie wyprodukowały w sumie 590 TWh energii elektrycznej, a największy udział w brazylijskim miksie wytwarzania miały elektrownie wodne (65,2 proc.), elektrownie gazowe (13 proc.), elektrownie na ropę (6,8 proc.), a także elektrownie biomasow (7,4 proc.).