Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert

Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

Mimo problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej podczas piątkowych aukcji dla OZE, Urząd Regulacji Energetyki uznał te aukcje za ważne i podał ich wyniki. Jedna z aukcji, z powodu złożenia zbyt małej ilości ofert, nie mogła zostać przeprowadzona.

W piątek, 30 grudnia, przeprowadzono pierwszą aukcję dla odnawialnych źródeł energii. Internetowy system, za pomocą którego można było składać swoje oferty, przez znaczną cześć trwania piątkowej aukcji był niedostępny. W efekcie wielu inwestorów nie mogło złożyć swojej oferty.

Po aukcji i odnotowanych problemach pojawiły się postulaty unieważnienia aukcji lub jej zawieszenia.

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o OZE (art. 81) oraz regulaminem aukcji mogły się one zakończyć na jeden z następujących sposobów. Prezes URE mógł podać wyniki, informując o wytwórcach, którzy wygrali aukcję, a także podając minimalne i maksymalne ceny sprzedanej energii. Mógł jednak również unieważnić aukcję lub pozostawić ją bez rozstrzygnięcia.

Cześć branży OZE – zainteresowani byli zwłaszcza inwestorzy z branży biogazowni rolniczych, fotowoltaiki i małych elektrowni wodnych – postulowała zawieszenie piątkowych aukcji z powodu zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej oraz podanie przez URE informacji o terminie przywrócenia do niej dostępu. To dałoby szansę inwestorom, którym z powodów problemów z działaniem systemu IPA w piątek nie udało się zarejestrować swoich ofert.

Piątkowe aukcje przeprowadzono w czterech sesjach – każda z nich była adresowana do innej kategorii projektów. Przeprowadzono aukcje dla następujących kategorii:

1) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 2 113 887 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 262,797 mln zł

2) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 2 309 382 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 365,351 mln zł.

3) dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–3 i 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji to 1 575 000 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 744,036 mln zł.

4) a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 1 306 870 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 538,297 mln zł.

W przypadku trzeciej z wymienionych aukcji Ministerstwo Energii sygnalizowało wcześniej, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW. Przyjęty maksymalny poziom mocy instalacji na 1 MW oznaczał, że takich instalacji mogłoby powstać na podstawie grudniowej aukcji przynajmniej 100.

Ostatnia z wymienionych aukcji miała natomiast służyć szczególnie operatorom małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, których właściciele uzyskaliby – w przypadku wygrania aukcji – możliwość przejścia do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów. 

Aukcję wygrali uczestnicy, którzy zgodnie z art. 80 ustawy o OZE zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, czyli 15 lat, a ponadto będzie indeksowana o inflację. 

Zgodnie z regulaminem aukcji Urząd Regulacji Energetyki miał trzy dni robocze na ogłoszenie wyników aukcji i wywiązał się z tego terminu, uznając aukcję za ważną – mimo kontrowersji związanych z problemami z dostępem do systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Jedna z aukcji nie doszła do skutku z powodu zbyt małej ilości złożonych ofert. Zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Tego warunku nie spełniono w przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016, przeznaczonej dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w której złożono skutecznie tylko jedną ofertę.

Istniejące biogazownie o mocy do 1 MW

REKLAMA

W przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016, adresowanej do istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, złożono skutecznie 7 ofert. Wszystkie wygrały aukcję. 

Wytwórcy, których oferty wygrały aukcję, to: 1. PGB Development Sp. z o.o., 2. PGB Energetyka 2 Sp. z o.o., 3. PGB Energetyka 3 Sp. z o.o., 4. PGB Energetyka 4 Sp. z o.o., 5. PGB Energetyka 7 Sp. z o.o., 6. PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedana została energia, to odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 824 629 GWh, a jej wartość sięgnie 415,35 mln zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2030 r.

Nowe instalacje o mocy do 1 MW

W przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016, adresowanej do nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) ze 152 skutecznie złożonych ofert.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 1 567 288,818 MWh, a jej wartość sięgnie 554 474 643,01 zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2033 r.

Wśród beneficjentów w tej kategorii są, według kolejności alfabetycznej, podmioty:

1. AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna, 2. ARTE Sp. z o.o., 3. Chatteris Investments Sp. z o.o., 4. CORAL W.Perkowski, J.Perkowski sp.j., 5. CS Energia sp. z o.o., 6. EIG Fotowoltaika 1 sp. z o.o., 7. EIG Fotowoltaika 2 sp. z o.o., 8. EIG Fotowoltaika 3 sp. z o.o., 9. EIG Fotowoltaika 4 sp. z o.o., 10. EIG Synergia 4 sp. z o.o., 11. EIG Synergia 5 sp. z o.o., 12. EIG Synergia 6 sp. z o.o., 13. EIG Synergia 7 sp. z o.o., 14. EIG Synergia 8 sp. z o.o., 15. EIG Synergia 9 sp. z o.o., 16. EIG Synergia 10 sp. z o.o., 17. EIG Synergia 13 sp. z o.o., 18. EIG Synergia 15 sp. z o.o., 19. Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz Sp. z o.o., 20. Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o., 21. Energia Gowarczów Sp. z o.o., 22. ES Jutrzenka 2 Sp. z o. o., 23. ES Jutrzenka 12 Sp. z o. o., 24. ES Jutrzenka 13 Sp. z o. o., 25. ES Radziejów Sp. z o. o., 26. Farma Fotowoltaniczna Lipno Sp. z o.o., 27. Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o., 28. Gama PV Sp z o.o., 29. Gepol Eco Sun Sp. z o.o., 30. Gepol Foto Energy Sp. z o.o., 31. Gepol Green Energy Sp. z o.o., 32. Gepol Solar Energy Sp. z o.o., 33. Gepol Sun Power Sp. z o.o., 34. Grupa Kampinos Sp. z o.o., 35. Michał Chwaliński, 36. Polskie Elektrownie Słoneczne SA, 37. Red Light Energy Sp. z o.o., 38. Rene Foto Energy Sp. z o.o., 39. RSDF 1 Sp. z o.o., 40. RSDF 2 Sp. z o.o., 41. Solar Polska New Energy 10 Sp. z o.o., 42. Solar Polska New Energy 11 Sp. z o.o., 43. Solar Polska New Energy 13 Sp. z o.o., 44. Solar Polska New Energy 17 Sp. z o.o., 45. Solar Polska New Energy 18 Sp. z o.o., 46. Solar Polska New Energy 19 Sp. z o.o., 47. Solar Polska New Energy 20 SP. Z O.O., 48. Solar Polska New Energy 21 Sp. z o.o., 49. Solar Polska New Energy 22 Sp. z o.o., 50. Solar Polska New Energy 24 Sp. z o.o., 51. Solar Polska New Energy 26 Sp. z o.o., 52. Solar Polska New Energy 28 Sp. z o.o., 53. Solar Polska New Energy CZWARTA Sp. z o.o., 54. Solar Polska New Energy ÓSMA Sp. z o.o., 55. Solar Polska New Energy PIERWSZA Sp. z o.o., 56. Solar Polska New Energy RADWANICE Sp. z o.o., 57. Solar Polska New Energy TRZECIA Sp. z o.o., 58. SOL-INVEST Sp. z o.o., 59. TORFEX Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wołoszyński, 60. YGE Poland Solar 1 Sp. z o.o., 61. YGE Poland Solar 3 Sp. z o.o., 62. YGE Poland Solar 4 Sp. z o.o.

Elektrownie wodne o mocy do 1 MW

W ostatniej, czwartej aukcji, przewidzianej dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli głównie elektrowni wodnych, aukcję wygrało wszystkie 49 skutecznie złożonych ofert, zgłoszonych przez 40 firm.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 30 zł/MWh i 468 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 416 553,54 MWh, a jej wartość sięgnie 155 049 022,96 zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2031 r.

Wśród beneficjentów w tej kategorii są, według kolejności alfabetycznej, firmy:

1. CEZ Skawina S.A., 2. DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY, 3. EBC – MEW Lipica s.c., 4. EDO Sp. z o.o., 5. Eko-Energia Małopolska sp. z o.o., 6. Ekomoc Spółka Cywilna, Leszek Twardziszewski, Ryszard Twardziszewski, 7. EKO-PRĄD Kamińska Spółka Jawna, 8. EKO-WIKING BARTOSZEK, NOWAK SPÓŁKA JAWNA, 9. Elektrownia Wodna Lubnica Jerzy Sawicki, 10. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., 11. ENERGA Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 12. ENERGIA ZWOLEŃ Sp. z o.o., 13. ERGO-MEW Sp. z o.o., 14. FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWA „JONIAK”JONIAK KRZYSZTOF, 15. Firma Transportowo-Handlowa Wereszka Dorota, 16. Herbico Sp. z o.o., 17. Hydroelektrim S.C. Jerzy Frieske, Przemysław Prokopów, Jan Wielgos, 18. HYDRO-WAT Kossowski i wspólnicy sp. j., 19. KOENERGIS Jan Kondratowicz, 20. Mała Elektrownia Wodna Jan Henryk Soliński, 21. Mała Elektrownia Wodna Maciejewska Agata, 22. Merol Power Polska sp. z o.o., 23. MEW 2 Sp. z o.o., 24. MEW BRODZKIE MŁYNY Sp. z o.o., 25. MEW Rosko Sp. z o.o., 26. Mew Sławoszowice Sp. z o.o., 27. MEWA s.c. Agnieszka Lato Monika Zalewska, 28. MEWAT SP. Z O.O., 29. Mirabile Anna Bieniek Wilk, 30. Młyn i Elektrownia Wodna w Osieku k/Oświęcimia Stasiewicz Sp.J., 31. Młyn Wodny Sławomir Skwara, 32. Młyn-Tartak-Elektrownia Wodna Zdzisław Wielewski, 33. Ogrodnictwo „MAG” Mariusz Gnybek, 34. P.P.H.U. „HYDRO-DREW’ Józef Ormaniec, 35. P.P.H.U. Lepsza Energia Marcin Olszewski, 36. Pelton 707 Ryszard Twardziszewski, 37. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Woźny” Karolina Woźna , Mirosława Woźna, 38. Skup Drewna, Sprzedaż Tarcicy Mała Elektrownia Wodna na Warcie s.c. Radosław Maciejewski, Danuta Maciejewska, 39. WITULIN Sp. z o.o., 40. ZAKŁAD REMONTOWO-NAPRAWCZY MONIKA ZACZKOWSKA. 

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że dane dla wymienionych aukcji nie obejmują 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

red. gramwzielone.pl