PGE Obrót: wkrótce pierwsze faktury z opustami

PGE Obrót: wkrótce pierwsze faktury z opustami
Fot. SunSol

Wkrótce prosumenci będący klientami spółki PGE Obrót powinni otrzymać pierwsze faktury, na których zostaną uwzględnione rozliczenia w ramach systemu opustów. Od połowy ubiegłego roku z opustów mogą korzystać prosumenci oddający do sieci niewykorzystane nadwyżki energii.

System opustów, dzięki któremu prosumenci oddający nieskonsumowane nadwyżki energii do sieci, mogą pomniejszać swoje rachunki za energię zakupioną od zakładu energetycznego, został wprowadzony wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o OZE i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewidywany przez PGE Obrót termin wystawiania pierwszych faktur według specyfikacji określonej znowelizowaną ustawą OZE to przełom stycznia i lutego br.

REKLAMA

Termin wystawienia pierwszych rozliczeń podyktowany jest głównie tym, że zdecydowana większość umów podpisana jest w cyklach rozliczeniowych 6-miesięcznych oraz koniecznością dostosowania systemu billingowego do nowych przepisów, które były wielokrotnie nowelizowane – komentuje Katarzyna Stręcel z biura prasowego PGE Obrót.

REKLAMA

PGE Obrót zapewnia jednocześnie, że rozliczenia 6-miesięczne prowadzone będą zgodnie z zawartymi umowami w okresach odczytowych czerwiec-grudzień, w związku z czym rozliczenie (odczyt) drugiego półrocza 2016 r. przypadł na 31 grudnia 2016 r., kolejne przypadnie na dzień 30 czerwca 2017 r. itd. – dla pozostałych cykli rozliczeniowych odpowiednio 1-miesięczne – co miesiąc, a także 2-miesięczne – co dwa miesiące.

PGE Obrót informuje ponadto, że będzie rozliczać zgodnie z ustawą o odnwialnych źródłach energii, czyli wprowadzając stosowne opusty w każdym rozliczeniu dla prosumentów i stosując współczynnik w zależności od mocy ich mikroinstalacji.

Klient podpisując umowę z PGE Obrót deklaruje i oświadcza, że posiada status prosumenta, w rozumieniu ustawy OZE, oraz przekazuje nam dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw – Wytwórcy (certyfikat od operatora)”, w którym określona jest łączna moc jednostek wytwórczych. Na podstawie tych informacji klient jest weryfikowany pod względem możliwości prowadzenia z nim rozliczeń na podstawie tzw. opustu. Informacje zgromadzone w podpisanej umowie z PGE Obrót i dokumencie przyłączeniowym PGE Dystrybucja są wystarczające, aby prowadzić z klientami rozliczenia zgodnie z ustawą bez konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji od klientów – informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Katarzyna Strącel.

Biuro prasowe PGE Obrót potwierdziło wycofanie się z obarczania prosumentów kosztami tzw. energii biernej. Prosumenci z terenu PGE Obrót, oddział w Białymstoku, otrzymali korekty faktur za I półrocze 2016 r., które zostały pomniejszone o naliczone wcześniej opłaty za energię bierną. Więcej na ten temat w artykule: PGE rezygnuje z obarczania prosumentów opłatami za energię bierną

red. gramwzielone.pl