NFOŚiGW zaprasza na szkolenie nt. unijnych dotacji na OZE z POIiŚ

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie nt. unijnych dotacji na OZE z POIiŚ
Gramwzielone.pl (C)

23 stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca oraz organizująca konkurs, organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Zakres szkolenia, które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w godz. 9:30 – 15:30 w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102), obejmuje kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów. Szkolenie jest bezpłatne

REKLAMA

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach POIiŚ, poddziałanie 1.1.1, to budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

REKLAMA

Na szkolenie należy się zapisywać do dnia 20 stycznia do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl