Energa podała wstępne wyniki za 2016 r.

Energa podała wstępne wyniki za 2016 r.
Energa press

Energa przedstawiła wstępne wyniki finansowe za IV kwartał br. Największy udział w wyniku finansowym Energi ma niezmiennie segment dystrybucji, natomiast relatywnie mały – segment wytwarzania i sprzedaży. W przypadku segmentu wytwarzania Energa poprawiła swoje EBITDA o niemal 100 mln zł wobec III kwartału. Ujemny wynik odnotowano natomiast w segmencie sprzedażymimo wzrostu wolumenu sprzedanej energii w stosunku do wcześniejszego kwartału.

Energa podaje, że w IV kwartale ubiegłego roku EBITDA na poziomie grupy wyniosła 502 mln zł (wobec 439 mln zł w III kwartale 2016 r.), w tym EBITDA Segmentu Wytwarzanie – 122 mln zł (27 mln zł we wcześniejszym kwartale), EBITDA Segmentu Dystrybucja – 412 mln zł (390 mln zł), a EBITDA Segmentu Sprzedaż była ujemna i wyniosła -19 mln zł (36 mln zł).

Jak tłumaczy Energa, ujemny wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż jest rezultatem „negatywnego wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym i niegotówkowym w wysokości -44 mln zł (zawiązanie rezerw ze względu na trwające postępowania administracyjne i sądowe)”.

REKLAMA

W IV kwartale Energa zanotowała produkcję energii elektrycznej brutto na poziomie 1 233 GWh (wobec 916 GWh w III kwartale). Dystrybucja energii elektrycznej miała wynieść 5 422 GWh (5 265 GWh), a sprzedaż detaliczna – 5 262 GWh (4 878 GWh).

Energa podała też wstępne dane za cały ubiegły rok. EBITDA grup w 2016 r. wyniosła 2 031 mln zł, w tym EBITDA Segmentu Wytwarzanie – 317 mln zł, EBITDA Segmentu Dystrybucja –1 722 mln zł, a EBITDA Segmentu Sprzedaż – 44 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej w całym 2016 r. w Grupie Energa wyniosła 3 947 GWh, dystrybucja – 21 727 GWh, a sprzedaż detaliczna – 19 628 mln zł.

REKLAMA

Grupa Energa odnotowała w I półroczu 2016 roku przychody na poziomie 4 937 mln zł wobec 5 425 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDA wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

W I półroczu 2016 r. Energa odnotowała stratę netto wynikającą z konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość jej aktywów. Ze względu na jednorazowe odpisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto Energa zanotowała stratę netto w wysokości 116 mln zł. 

Energa tłumaczyła odpis „zmianami w otoczeniu rynkowym, takimi jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymującymi się niskimi cenami energii elektrycznej”. Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe.

Grupa wytworzyła w I połowie br. 1,8 TWh energii elektrycznej brutto wobec 2,3 TWh w analogicznym okresie 2015 r.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Energa dostarcza i sprzedaje energię elektryczną dla 2,9 mln odbiorców.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Na potencjał OZE w Enerdze – zebrany w spółce Energa Wytwarzanie – składa się elektrownia wodna we Włocławku (160 MW), elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie, małe elektrownie wodne o łącznej mocy 42,3 MW, cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 185 MW oraz dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5,4 MW.

red. gramwzielone.pl