Tauron zapowiada czytelniejsze faktury

Tauron zapowiada czytelniejsze faktury
Tauron press

Wpracowanie katalogu rekomendacji dotyczących czytelnej faktury dla klienta indywidualnego w energetyce zainicjowano podczas spotkania Tauron Polska Energia i Ministerstwa Energii z przedstawicielami Federacji Konsumentów, Biura Europejskich Związków Konsumenckich (BEUC) oraz czeskiej organizacji konsumenckiej DTest.  

– Faktura jest dla przedsiębiorstwa energetycznego podstawowym dokumentem, w obrocie podatkowo-skarbowym. Stąd ustawodawca nakłada na nas szereg wytycznych, dotyczących informacji, które powinny się na tym dokumencie znaleźć. Mamy świadomość, że kumulacja danych na fakturze negatywnie wpływa na jej czytelność. Mówiąc wprost, wielu klientów nie orientuje się, z czego wynika kwota do zapłaty na rachunku za prąd. Chcemy poznać doświadczenia innych państw w tym obszarze i opierając się na najlepszych praktykach, zaproponować uniwersalne rozwiązania, które wpłyną na czytelność faktur. Celem jest wypracowanie rekomendacji, z których będą mogły korzystać kraje członkowskie UE – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Jak informuje Tauron, założeniem wspólnego przedsięwzięcia jest zbudowanie platformy współpracy, która umożliwi wymianę doświadczeń – dzielenie się wynikami badań i najlepszymi praktykami w tym obszarze.

REKLAMA
REKLAMA

Ze spotkania wynika, że podobne problemy z czytelnością faktur mają także inne kraje członkowskie Unii. – W Polsce i innych krajach europejskich, o tym, co znajduje się na fakturze za prąd, decyduje ustawodawca, dając sprzedawcom i dystrybutorom energii szereg wytycznych. Z drugiej strony są potrzeby klientów, którzy oczekują dzisiaj prostych rozwiązań – chcą wiedzieć, ile płacą za energię i z czego wynika ta kwota – komentuje Tauron.

– Na cenę energii, którą klient widzi na swoim rachunku, składa się wiele elementów m.in. opłata za zużytą energie, opłata dystrybucyjna, koszty utrzymania licznika itp. Wyjaśnienie tego klientom w sposób przystępny jest dużym wyzwaniem. W realiach uwolnionego rynku energii klienci coraz częściej chcą oszczędzać na rachunkach, zmieniając sprzedawcę prądu. Niemniej, aby świadomie podjąć decyzję, powinni wiedzieć które elementy rachunku zmienią się, jeśli zdecydują się skorzystać z usług innego sprzedawcy – komentuje Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

 Powołując się na wyniki badań, realizowanych w Grupie Tauron, faktura za energię jest dobrze odbierana przez klientów. Przyznają że zawiera wszystkie ważne z punktu widzenia klienta informacje – takie jak termin płatności i kwota do zapłaty. Jednak kiedy zapytaliśmy o czytelność faktury, co czwarty klient ocenił fakturę jako nieprzystępną w odbiorze. O tym, że trudno się ją czyta, mówią nam także seniorzy podczas warsztatów „Energia dla Seniora”. Chcemy zmienić takie postrzeganie faktury i dlatego podjęliśmy współpracę w międzynarodowym projekcie. Jestem przekonany, że skorzystamy z najlepszych europejskich praktyk i wspólnie wypracujemy rozwiązania przyjazne klientom nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej – ocenia Piotr Zawistowski, wiceprezes zarządu ds. klienta i handlu Tauron Polska Energia.

red. gramwzielone.pl