Aukcje dla OZE. W określonych przypadkach niezbędny wniosek o zwrot kaucji

Aukcje dla OZE. W określonych przypadkach niezbędny wniosek o zwrot kaucji
fotolia

Inwestorzy, którzy wnieśli kaucję w celu wzięcia udziału w aukcjach dla OZE, a których oferty z różnych powodów nie zostały zarejestrowane w aukcjach odbywających się 30 grudnia, w celu odzyskania wniesionego zabezpieczenia powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki stosowny wniosek.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że wytwórca, który wniósł kaucję oraz którego oferta nie wzięła udziału w aukcji; który nie wysłał oferty albo który wycofał wysłaną ofertę, w celu otrzymania wniesionej kaucji musi wystąpić do URE z wnioskiem w tej sprawie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wniesienia jako zabezpieczenia gwarancji bankowej.

REKLAMA
REKLAMA

URE zaznacza, że brak wniosku o zwrot wniesionej kaucji lub gwarancji bankowej traktowany będzie jako decyzja wytwórcy o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości.

URE informuje, że w pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do wytwórców, których oferty wzięły udział w aukcji, odpowiednio wygrywając lub przegrywając aukcję, zwrot kaucji lub gwarancji bankowych realizowany jest automatycznie, na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 81 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii i nie wymaga złożenia wniosku.

red. gramwzielone.pl