URE ogłosił kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii

URE ogłosił kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ich beneficjentami mają być m.in. producenci energii z biogazu, biomasy oraz wody z istniejących instalacji. To dla nich kolejna szansa na przejście do nowego mechanizmu rozliczeń z systemu zielonych certyfikatów. Wcześniej właściciele biogazowni rolniczych otrzymali taką szansę w aukcjach z grudnia ubiegłego roku, a właściciele istniejących elektrowni wodnych również w aukcji przeprowadzonej w ostatnim dniu czerwca br. 

Najbliższe aukcje dla OZE zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października br.

W tych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

REKLAMA

1) instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne), maksymalna ilość i wartość energii, która może zostać sprzedana w tej aukcji, to 1 659 047 MWh oraz 556 174 673 zł.

2) instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne), maksymalna ilość i wartość energii, która może zostać sprzedana w tej aukcji, to 10 502 338 MWh i 3 768 589 370 zł.

3) instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, maksymalna ilość i wartość energii, która może zostać sprzedana w tej aukcji, to 1 149 296 MWh i 683 370 550 zł.

4) instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, maksymalna ilość i wartość energii, która może zostać sprzedana w tej aukcji, to 2 118 162 MWh i 1 260 181 015 zł.

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

URE przypomina, że w jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.

W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona. Taka sytuacja miała już miejsce podczas jednej z aukcji z 30 grudnia 2016 r. dedykowanej instalacjom biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW. 

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

Będzie im przysługiwać prawo do sprzedaży energii po cenie zaoferowanej w aukcji, przez okres 15 lat, przy czym cena energii będzie w tym czasie podlegać indeksacji o inflację.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty będzie decydować data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

REKLAMA

Dotychczasowe aukcje

Pierwsze aukcje dla OZE Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w dniu 30 grudnia 2016 r. Odbyły się wówczas aukcje w czterech koszykach: 1) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 2) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, 3) dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, a także dla 4) instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli w praktyce wyłącznie dla elektrowni wodnych.

W praktyce w aukcji przeznaczonej dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW nie złożono minimalnej liczby ofert (3) i tej aukcji nie uznano.

W przypadku aukcji adresowanej do istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, złożono skutecznie 7 ofert. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedana została energia, to odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

W przypadku aukcji nr 3 wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) dotyczące głównie budowy farm fotowoltaicznych i kilku pojedynczych turbin wiatrowych o mocy do 1 MW. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh.

W ostatniej, czwartej aukcji, przewidzianej dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli głównie elektrowni wodnych, aukcję wygrało wszystkie 49 skutecznie złożonych ofert, zgłoszonych przez 40 firm. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 30 zł/MWh i 468 zł/MWh.

Kolejne aukcje przeprowadzono w dniach 29 i 30 czerwca br.

Maksymalną ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze pierwszej aukcji, przewidzianej dla projektów nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW, wyniosła 4,725 TWh, a jej maksymalną wartość określono na 2,182 mld zł.

W tej aukcji (aukcja zwykła nr AZ/1/2017) złożono skutecznie 472 oferty, z czego wygrały 352 oferty należące do 236 wytwórców.

Natomiast w drugiej aukcji , przeprowadzonej w dniu 30 czerwca br., można było zgłaszać oferty związane z produkcją energii z istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. W ten sposób ich właściciele zyskali szansę na migrację z systemu zielonych certyfikatów, który w tej chwili nie zapewnia przychodów pozwalających na utrzymanie rentowności, do systemu aukcyjnego gwarantującego stabilne i potencjalnie wyższe przychody.

W aukcji migracyjnej dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW maksymalną ilość energii, którą może zakupić państwo po gwarantowanej, zapewnionej w aukcji cenie określono na  1,484 TWh, a jej maksymalną wartość ustalono na poziomie niemal 631,33 mln zł.

W tej aukcji (aukcja zwykła nr AZ/2/2017) złożono skutecznie 44 oferty, które należą do 28 wytwórców. 

red. gramwzielone.pl