Liczba prosumentów w Warszawie i okolicach rośnie bardzo powoli

Liczba prosumentów w Warszawie i okolicach rośnie bardzo powoli
Fot. Soltech Energy

W minionym kwartale spółka innogy Stoen Operator przyłączyła zaledwie kilkanaście mikroinstalacji OZE. Ten wynik wypada słabo w porównaniu do potencjału stolicy, ale również do wyników przyłączeń notowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w pozostałych częściach kraju. Sytuację może poprawić uruchomienie instalacji dofinansowanych przez stołeczny magistrat w ramach kolejnych edycji programu dotacji do takich inwestycji.

W całym 2016 roku w Warszawie i okolicach przybyły 134 mikroinstalacje OZE. Ubiegłoroczny wynik może być w tym roku trudny do poprawienia, biorąc pod uwagę, że w całej I połowie 2017 r. spółka innogy Stoen Operator, która obsługuje sieć dystrybucyjną w Warszawie i okolicach, przyłączyła jedynie 45 nowych mikroinstalacji.

W pierwszym kwartale br. na terenie warszawskiego operatora sieci dystrybucyjnej pojawiło się tylko 26 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 135 kW. W II kwartale wynik był jeszcze gorszy. Podłączono jedynie 19 mikroinstalacji o łącznej mocy 98 kW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej. Podobnie jak w I kwartale, w minionym nie przyłączono przy tym żadnych większych instalacji OZE.

REKLAMA

Wcześniej, w ostatnim kwartale 2016 r. przyłączono na terenie Warszawy i okolic 37 mikroinstalacji o łącznej mocy 249 kW. Na ten wynik złożyły się również wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Natomiast w III kwartale 2016 r. innogy Stoen Operator przyłączył do swojej sieci 67 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 382 kW.

Spółka innogy Stoen Operator podaje, że na koniec 2016 r. do jej sieci przyłączone były 173 mikroinstalacje o łącznej mocy 1043 kW. W połowie 2017 r. potencjał mikroinstalacji w sieci OSD działającego w Warszawie i okolicach wzrósł do 1276 kW, na co złożyło się 218 mikroinstalacji.

REKLAMA

Sytuację w zakresie przyłączeń mikroinstalacji w Warszawie może poprawić realizacja inwestycji dofinansowanych przez warszawski magistrat.

Możemy skomentować tylko umowy z naszymi klientami, gdzie znaczna część instalacji  planowana jest do realizacji i przyłączenia w ramach tzw. dofinansowania warszawskiego, do którego nabór wniosków zakończył się 31 marca br. Ze względu na duże zainteresowanie, stołęczny magistrat przesunął zawieranie umów z odbiorcami końcowymi na lipiec, sierpień i początek września. Stąd największej liczby przyłączeń instalacji należy spodziewać się od połowy sierpnia – mówił w przeprowadzonym kilka tygodni temu wywiadzie dla Gramwzielone.pl Michał Skorupa, odpowiadający za rozwój fotowoltaiki w innogy Polska.

Warszawski magistrat wylicza, że w tym roku Warszawiacy zawnioskowali o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla 1994 inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to blisko 15 mln zł.

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wysokość dotacji ustalono na 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 r. do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęły 222 wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii na kwotę 3,186 mln zł. W tym wpłynęło 50 wniosków na pompy ciepła, 49 na kolektory słoneczne, 120 na fotowoltaikę, 1 na turbinę wiatrową i 1 na instalację hybrydową składającą się z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej.

Na koniec w I kwartału 2017 r. łączna moc mikroinstalacji w naszym kraju wzrosła do ok. 106,2 MW, a ich liczba sięgnęła 16,88 tys. W tym w I kwartale br. pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator, innogy Stoen Operator) przyłączyło w sumie 2012 mikroinstalacji o łącznej mocy 14,823 MW.

red. gramwzielone.pl