Unijne dofinansowanie dla biomasy i geotermii

Unijne dofinansowanie dla biomasy i geotermii
Fot. NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs na unijne dofinansowanie dla inwestycji mających na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Budżet konkursu nr POIS/1.1.1/1/2016, dotyczącego poddziałania 1.1.1.”Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej” określono na 210 mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na maksymalnie 85 proc. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych – ze wszystkich źródeł –  dla pojedynczego przedsiębiorcy na jeden projekt nie mogła przekroczyć 15 mln euro.

REKLAMA

Ostatecznie NFOŚiGW rekomendował przyznanie dofinansowania dla 9 projektów mających na celu produkcję energii z biomasy lub geotermii. Łączna wartość tych projektów wynosi 308,9 mln zł, a wartość dofinansowania siega 118,9 mln zł.

REKLAMA

Najwyższe dofinansowanie w wysokości 40,1 mln zł ma otrzymać spółka G-Term Energy na wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie. Wartość tego projektu określono na 88,6 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości 21,6 mln zł przyznano dla MPEC w Olsztynie na budowę instalacji do produkcji energii z biomasy o mocy 25 MWt, której całkowity koszt ma wynieś 54,6 mln zł.

Trzecia na liście, pod względem otrzymanego dofinansowania, jest spółka Geotermia Toruń. Projekt o nazwie „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2” wyceniono na 40,3 mln zł, a wartość rekomendowanego dofinansowania sięga 19,4 mln zł.

Pełna lista beneficjentów konkursu POIS/1.1.1/1/2016 jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl