Skuteczna migracja istniejących instalacji OZE do systemu aukcyjnego

Skuteczna migracja istniejących instalacji OZE do systemu aukcyjnego
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu

Na koniec sierpnia niemal wszyscy operatorzy istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, którzy wygrali aukcje migracyjne z grudnia 2016 r. oraz czerwca br., rozpoczęli rozliczanie się z produkowanej energii w nowym systemie wsparcia. Z nowych instalacji OZE, które miały powstać już po wygranej aukcji, pracę rozpoczęła do tamtego czasu tylko jedna.  

Do tej pory Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził trzy aukcje migracyjne, czyli umożliwiające przeniesienie produkcji energii z istniejących instalacji OZE do nowego systemu wsparcia. Pierwsze trzy aukcje – dla biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, a także dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW – przeprowadzono 30 grudnia 2016 r.

Jedna z tych aukcji, dla większych biogazowni, nie doszła jednak do skutku, ponieważ wpłynęła zbyt mała liczba ofert. Natomiast aukcję dla biogazowni o mocy do 1 MW wygrało wszystkie 7 zgłoszonych ofert. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedano energię, to odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

REKLAMA

Natomiast aukcję dla elektrowni wodnych wygrało 40 firm, które zgłosiły 49 ofert. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedano energię, wyniosły odpowiednio 30 zł/MWh (cena złożona omyłkowo) i 468 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 416 553,54 MWh, a jej wartość sięgnie 155 049 022,96 zł. 

Kolejną aukcję migracyjną – dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW – URE przeprowadził 30 czerwca br. Złożono skutecznie 44 oferty, które należą do 28 wytwórców. Sprzedano ponad 21 proc. ilości oraz 18,36 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedano energię, wyniosły odpowiednio 290 zł/MWh i 474 zł/MWh.

Jak informuje URE, na koniec sierpnia wszystkie instalacje „istniejące”, które wygrały aukcje migracyjne przeprowadzone w grudniu 2016 r., a także około 90 proc. instalacji „istniejących”, które wygrały aukcję przeprowadzoną w czerwcu 2017 r., rozpoczęło wytwarzanie energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia.

REKLAMA

Aukcje dla nowych instalacji

Do tej pory Urząd Regulacji Energetyk przeprowadził również dwie aukcje dla nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW. W pierwszej aukcji z 30 grudnia 2016 r. wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) ze 152 skutecznie złożonych ofert. W większości wygrały projekty farm fotowoltaicznych przy kilku ofertach dotyczących pojedynczych turbin wiatrowych.

Beneficjentem drugiej aukcji z 29 czerwca br. dla nowych instalacji o mocy do 1 MW była również głównie fotowoltaika. Złożono skutecznie 472 oferty, z czego wygrały 352 oferty należące do 236 wytwórców. Sprzedano 99,91 proc. ilości oraz 80,63 proc. wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna i maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 195 zł/MWh i 398,87 zł/MWh.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że pod koniec sierpnia wśród wszystkich instalacji „nowych”, które wygrały aukcje przeprowadzone w grudniu 2016 r. oraz czerwcu 2017 r., produkcję energii elektrycznej, potwierdzoną przez operatora systemu dystrybucyjnego, rozpoczęła tylko jedna instalacja odnawialnego źródła energii.

Na początku lipca br. produkcję energii rozpoczęła farma fotowoltaiczna Jaśki o mocy 1 MW, zlokalizowana pod Oleckiem na Mazurach. Ta inwestycja była realizowana dodatkowo przy wsparciu na poziomie inwestycyjnym w postaci unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Najbliższe aukcje dla OZE zaplanowano na przełom września i października. Więcej na ich temat w artykule: URE ogłosił kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii.

red. gramwzielone.pl