Tauron z nową dyspozycją sieciową we Wrocławiu

Tauron z nową dyspozycją sieciową we Wrocławiu
Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu. Fot. Tauron Dystrybucja

Spółka Tauron Dystrybucja zakończyła we Wrocławiu budowę Centrum Zarządzania Siecią. Dzięki temu ma jeszcze szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawami prądu.

Jak informuje Tauron, dyspozycja sieciowa to „serce” każdej spółki dystrybuującej energię elektryczną. To z tego miejsca zarządza i steruje się siecią elektroenergetyczną. Praca dyspozytorów odbywa się przez 24 godziny na dobę i przez 365 dni w roku. – To specjalnie przygotowani i przeszkoleni pracownicy. Najlepsi specjaliści w tej dziedzinie energetyki. Pracę służb dyspozytorskich wspierają najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, dzięki którym dyspozytorzy w każdym momencie mogą sprawdzić warunki pracy wszystkich stacji elektroenergetycznych i zdalnie nimi sterować – komentuje Tauron.

Dzięki nowoczesnym narzędziom, którymi będą dysponować pracownicy Taurona, szybciej będzie można znaleźć schemat rozdzielni wybranej stacji elektroenergetycznej. Jednym kliknięciem dyspozytor natychmiast przechodzi do szczegółowego schematu i dzięki temu bardzo szybko może zareagować w sytuacji każdego zdarzenia sieciowego, uszkodzenia czy usterki, jakie wystąpią w sieci energetycznej.

REKLAMA

Wyposażenie pracowników w nowoczesne urządzenia techniczne umożliwia przede wszystkim szybkie ustalanie przyczyn i lokalizacji przerw w zasilaniu. To szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, podczas powodzi lub wichur, które uszkadzają linie energetyczne.

REKLAMA

Znaczną część powierzchni nowej dyspozycji zajmuje cześć techniczna – w tym urządzenia telemechaniki, serwerownie teletechniczne i informatyczne. Obiekt został wyposażony w kilka źródeł niezależnego zasilania, co zapewnia ciągłość jego funkcjonowania. W sumie powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 3 tysiące metrów kwadratowych.

Nowe Centrum Zarządzania Siecią objęło swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk. Dyspozycja powstała w ciągu dwóch lat i jest jedną z najnowocześniejszych w kraju.

Tauron Dystrybucja realizuje również inwestycje w infrastrukturę sieciową, zawierając dotąd 22 umowy na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji przekraczającą 125 mln zł. Spółka zaznacza, że pozyskane środki uzupełniają finansowanie planowych nakładów inwestycyjnych całej grupy Tauron, które w obszarze dystrybucji wynoszą w tym roku 1,8 mld zł.

red. gramwzielone.pl