Plany rozwojowe Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice

Podjęta w gminie Gierałtowice inicjatywa, której celem jest  osiągnięcie stanu samowystarczalności energetycznej w obszarze energii elektrycznej i ciepła nabiera tempa.

 

 

REKLAMA

Zawiązany w dniu 10 października 2017 r. przez trzynastu członków Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice złożył, aplikację do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Energii. Sygnatariuszami porozumienia są podmioty, których sumaryczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali roku wynosi około 3GWh co stanowi ok. 25% zapotrzebowania na energię wszystkich odbiorców zlokalizowanych w gminie.

Plany rozwojowe klastra zakładają dalszy wzrost strony popytowej z jednoczesnym zabezpieczeniem podaży w oparciu o zaplanowane inwestycje.

 

To co wyróżnia nasz klaster w porównaniu do innych inicjatyw klastrowych to synergia na styku górnictwa, rolnictwa i obywatelskiego zaangażowania w innowacyjność i rozwój gminy – podkreślają przedstawiciele Gminy Gierałtowice. Przeprowadzone wstępne analizy bilansu energetycznego w ujęciu dobowo-godzinowym, uwzględniające rzeczywiste profile odbiorcze i wytwórcze w ramach klastra, potwierdzają możliwość realizacji głównego celu postawionego przed klastrem, jakim jest jego samowystarczalność – wskazuje dr Karolina Mucha-Kuś, prezes Instytutu Projektów i Analiz – członka klastra wspierającego go w obszarze analiz strategicznych i operacyjnych.

REKLAMA

 

Przed klastrem postawione zostały ambitne cele związane z budową dwóch źródeł kogeneracyjnych na metan o mocy 0,5 MW i 1,5 MW. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 r. W ramach inwestycji w moce wytwórcze klaster przewiduje również budowę biogazowni rolniczej o mocy 370 kW.

 

Budowa źródeł charakteryzujących się stabilnym profilem generacji wykorzystujących przy tym lokalne zasoby paliwowe wpisuje się zarówno w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy jak i daje gwarancję stabilności zasilania odbiorców. Control Process, spółka którą mam przyjemność reprezentować posiada doświadczenie zarówno w zakresie realizacji inwestycji kogeneracyjnych bazujących na metanie, jak i kompetencje w obszarze bilansowania i handlu energią. Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną i finalizujemy proces uzyskania koncesji na handel gazem, dzięki czemu będziemy mogli realizować pełen zakres usług na rzecz klastra – podkreśla Ireneusz Perkowski, Dyrektor Biura Obrotu Energią w Control Process – koordynatorze klastra.

 

Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice nie ogranicza się jedynie do zapewnienia zbilansowania uczestników klastra w oparciu o nowe moce wytwórcze. W planach rozwojowych pojawia się również budowa magazynu energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki tym inwestycjom stanie się również możliwe świadczenie usług regulacyjnych na rzecz OSD.

Więcej szczegółów na temat praktycznych aspektów tworzenia klastrów energii dowiedzą się Państwo na konferencji tematycznej KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO organizowanej przez Krajową Agencje Poszanowania Energii, Instytut Projektów i Analiz oraz Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, która odbędzie się w dniu 7 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, I piętro. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki. Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja na stronie www.klastryoze.pl.

WSTĘP BEZPŁATNY, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA