Górnictwo i energetyka rozproszona, czyli klastry energii po śląsku.

Górnictwo i energetyka rozproszona, czyli klastry energii po śląsku.
Fot. Kris Duda, flickr cc

Nabiera tempa inicjatywa podjęta w śląskiej gminie Gierałtowice, której celem jest osiągnięcie stanu samowystarczalności energetycznej w obszarze energii elektrycznej i ciepła. O tej oraz innych inicjatywach klastrowych, które powstają na Śląsku, będzie można dowiedzieć się więcej podczas konferencji organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zawiązany w tym miesiącu przez trzynastu członków Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice złożył aplikację do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Energii.

To co wyróżnia nasz klaster w porównaniu do innych inicjatyw klastrowych to synergia na styku górnictwa, rolnictwa i obywatelskiego zaangażowania w innowacyjność i rozwój gminy – podkreślają przedstawiciele Gminy Gierałtowice.

REKLAMA

Sygnatariuszami porozumienia tworzącego Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice są podmioty, których sumaryczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali roku wynosi około 3 GWh, co stanowi ok. 25 proc. zapotrzebowania na energię wszystkich odbiorców zlokalizowanych w gminie. Plany rozwojowe klastra zakładają dalszy wzrost strony popytowej z jednoczesnym zabezpieczeniem podaży w oparciu o zaplanowane inwestycje.

Przeprowadzone wstępne analizy bilansu energetycznego w ujęciu dobowo-godzinowym, uwzględniające rzeczywiste profile odbiorcze i wytwórcze w ramach klastra, potwierdzają możliwość realizacji głównego celu postawionego przed klastrem, jakim jest jego samowystarczalność – wskazuje dr Karolina Mucha-Kuś, prezes Instytutu Projektów i Analiz – członka klastra wspierającego go w obszarze analiz strategicznych i operacyjnych.

REKLAMA

Przed klastrem postawione zostały ambitne cele związane z budową dwóch źródeł kogeneracyjnych na metan o mocy 0,5 MW i 1,5 MW. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 r. W ramach inwestycji w moce wytwórcze klaster przewiduje również budowę biogazowni rolniczej o mocy 370 kW.

Budowa źródeł charakteryzujących się stabilnym profilem generacji wykorzystujących przy tym lokalne zasoby paliwowe wpisuje się zarówno w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy jak i daje gwarancję stabilności zasilania odbiorców. Control Process, spółka którą mam przyjemność reprezentować posiada doświadczenie zarówno w zakresie realizacji inwestycji kogeneracyjnych bazujących na metanie, jak i kompetencje w obszarze bilansowania i handlu energią. Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną i finalizujemy proces uzyskania koncesji na handel gazem, dzięki czemu będziemy mogli realizować pełen zakres usług na rzecz klastra – podkreśla Ireneusz Perkowski, dyrektor Biura Obrotu Energią w Control Process – firmie pełniącej rolę koordynatora klastra.

Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice ma nie ograniczać się jedynie do zapewnienia zbilansowania uczestników klastra w oparciu o nowe moce wytwórcze. W planach rozwojowych pojawia się również budowa magazynu energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki tym inwestycjom stanie się również możliwe świadczenie usług regulacyjnych na rzecz OSD.

Więcej szczegółów na temat praktycznych aspektów tworzenia klastrów energii dowiedzą się Państwo na konferencji tematycznej pt. „Klastry energii bodźcem rozwoju lokalnego i regionalnego” organizowanej przez Krajową Agencje Poszanowania Energii, Instytut Projektów i Analiz oraz Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, która odbędzie się w dniu 7 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja na stronie www.klastryoze.pl.

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym konferencji.