PSE zamawia system zarządzania rynkiem bilansującym za ponad 34 mln zł

PSE zamawia system zarządzania rynkiem bilansującym za ponad 34 mln zł
Nufkin, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce”. Uruchomienie nowego systemu ma się pokryć z terminem integracji krajowego rynku bilansującego z rynkiem europejskim. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu MMS było prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Do procesu negocjacji zostało zakwalifikowanych czterech wykonawców – ABB,  Siemens, Sygnity S.A. oraz konsorcjum firm Alstom Grid SAS wraz z Assecco Poland S.A.

Finalnie w przetargu na dostawę systemu MMS (Market Management System) kontrakt zdobyło ABB, proponując realizację usługi za 34,242 mln zł brutto.

REKLAMA

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, funkcją systemu MMS będzie wspieranie efektywnej kosztowo i bezpiecznej technicznie pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz jego integracji w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej. – Zostanie to osiągnięte poprzez wykorzystanie w realizacji procesów rynku bilansującego, nowoczesnych metod zarządzania pracą KSE, opartych na dokładnym modelowaniu kosztowych i technicznych aspektów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – informuje PSE.

REKLAMA

Opracowany dla PSE sysytem MMS ma uwzględniać w procesach rynku bilansującego pełny model sieci elektroenergetycznej oraz dokładne charakterystyki technicznych i cenowych źródeł wytwórczych oraz instalacji odbiorczych, a także wyznaczać wartość energii elektrycznej bilansującej na podstawie cen krańcowych, odzwierciedlających bieżące warunki realizacji dostaw energii elektrycznej. Ponadto system dostarczony przez ABB ma dawać możliwość łącznego pozyskiwania energii elektrycznej oraz rezerw mocy w ramach procesu „współoptymalizacji„.

Najważniejszym, spośród oczekiwanych efektów wdrożenia systemu MMS, jest zwiększenie efektywności wykorzystywania źródeł wytwórczych oraz sieci elektroenergetycznych do realizacji bieżących dostaw energii elektrycznej. Rozwiązania implementowane w ramach systemu MMS zapewnią także warunki konieczne do rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej, a przede wszystkim integracji rynku hurtowego z rynkiem detalicznym oraz koordynacji funkcjonowania rozproszonych źródeł wytwórczych oraz elastycznych odbiorów energii elektrycznej. Dzięki wdrożeniu systemu MMS zwiększy się też zakres dostępnych dla uczestników rynku informacji o funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, przez co uzyskają oni szersze wsparcie dla budowania strategii rynkowych, a realizacja zadań przez operatorów systemów zyska na przejrzystości – zapewnia PSE.

Uruchomienie systemu MMS jest planowane na początek 2021 roku i ma zbiec się z terminem integracji krajowego rynku bilansującego z rynkiem europejskim. PSE zastrzega, że ponieważ wdrożenie systemu MMS będzie miało wpływ na funkcjonowanie rynku bilansującego, to w ramach przedsięwzięcia została przewidziana współpraca z uczestnikami tego rynku. Będzie ona dotyczyła zarówno kwestii korygowania zasad rynku bilansującego – w ramach modyfikacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, jak i kwestii wdrażania systemu MMS, w tym jego wprowadzania do eksploatacji oraz szkoleń z jego użytkowania. 

red. gramwzielone.pl