Gdynia wdraża miejską platformę do zarządzania energią

Gdynia wdraża miejską platformę do zarządzania energią
Fot. Agnieszka Wołowicz / UM Gdynia

Na zlecenie gminy Gdynia spółka DK Energy Polska wdrożyła dedykowaną aplikację internetową InvisoLite, umożliwiającą gromadzenie i kompleksową analizę danych zużycia energii i mediów w obiektach publicznych w celu poprawy ich efektywności energetycznej. Cel to obniżenie kosztów zakupu energii w wydatkach bieżących.

Prace wdrożeniowe zostały wykonane w współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, który odpowiada m.in. za realizację przyjętego w 2016 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Od 2 listopada br. kompleksowym monitorowaniem zużycia energii i mediów zostanie objętych około 450 budynków i 1500 punktów poboru energii. InvisoLite stanie się wówczas narzędziem do energetycznego zarządzania gminą.

REKLAMA

Wypracowany moduł raportowania i analizy porównawczej obiektów, w zależności m.in. od ich stanu technicznego i funkcjonalności budynków, ma pomóc również w planowaniu dalszych inwestycji proefektywnościowych.

DK Energy Polska, spółka utworzona w 2014 r., należy Dalkia S.A., spółki będącej częścią francuskiego koncernu energetycznego EDF. Odpowiada za całość działalności grupy Dalkia w Polsce, kontrolując i rozwijając sieci ciepłownicze i chłodnicze, usługi energetyczne dla budynków, usługi energetyczne dla przemysłu, a także wykorzystanie odpadów do produkcji energii.

REKLAMA

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów usług energetycznych we Francji. Spółka działa również w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji i Polsce. Zarządza produkcją i dystrybucją energii w 353 sieciach ciepłowniczych i chłodniczych.

Grupa dostarcza również rozwiązania energetyczne do 2 mln mieszkań, 2,8 tys. placówek służby zdrowia i 16,6 tys. obiektów usługowych i handlowych oraz realizuje szeroką gamę usług w 2,1 tys. zakładach przemysłowych.

W 2015 r. DK Energy Polska przejęła spółkę ZEC SA, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła w aglomeracji śląskiej. Do kogeneracji ciepła i prądu elektrycznego ZEC SA wykorzystuje głównie lokalne zasoby gazu kopalnianego.

W 2017 r. do DK Energy Polska dołączyła spółka Matex Controls, która projektuje, buduje i serwisuje instalacje m.in. do zarządzania zużyciem energii w budynkach komercyjnych i przemysłowych.

red. gramwzielone.pl