Egzaminy UDT na instalatorów OZE. Jaka zdawalność i kiedy kolejne terminy?

Egzaminy UDT na instalatorów OZE. Jaka zdawalność i kiedy kolejne terminy?
Fot. Greenpeace

W ostatnich tygodniach Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził pierwsze po dłuższej przerwie egzaminy na certyfikowanych instalatorów OZE. W porównaniu do wyników egzaminów ubiegłorocznych, w tym roku UDT notuje niższą zdawalność. 

Wznowienie egzaminów na certyfikowanych instalatorów mikro- (do 40 kWe) i małych (do 200 kWe) systemów produkujących odnawialną energię elektryczną lub instalacji OZE o mocy cieplnej do 600 kW było możliwe dzięki wejściu w życie w czerwcu br. nowego rozporządzenia Ministerstwa Energii. Wcześniej przez wiele miesięcy UDT nie organizował egzaminów ze względu na brak odpowiedniego aktu wykonawczego. Poprzednie rozporządzenie, które regulowało zasady wydawania certyfikatów, wygasło bowiem rok temu.

Pierwsze tegoroczne egzaminy, które odbyły się w ostatnich miesiącach, charakteryzowała dużo niższa zdawalność niż podczas egzaminów ubiegłorocznych, które zdawało przeciętnie około 70 proc. przystępujących.

REKLAMA

Tymczasem podczas pierwszych egzaminów w tym roku, które odbyły się w okresie od połowy lipca do końca października br., przeciętna zdawalność wyniosła 57 proc.

Z 12 egzaminów na certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych, które w tym czasie przeprowadzono, najwięcej, bo 100 proc. uczestników (15 osób) zdało egzamin w Rzeszowie, który odbył się 7 września br.

Wysoką zdawalność (10 z 12 osób) odnotowano również podczas ostatniego egzaminu w Łodzi z 25 października. Natomiast najgorzej wypadły dwa egzaminy w Płocku z początku sierpnia. W sumie zdało je tylko 17 z 49 osób.

Łącznie w ramach pierwszych 12 tegorocznych egzaminów na instalatorów fotowoltaiki certyfikat uzyskało 182 z 317 uczestników. Zdawalność sięgnęła 57 proc.

REKLAMA

Trudno jednoznacznie znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy, jednak warto zwrócić uwagę na dość długi czas oczekiwania chętnych na egzamin. Zdarza się że notatki czy materiały szkoleniowe pozyskane podczas szkoleń albo się zapodziewają albo trudno na ich podstawie przygotować się do egzaminu. Nie każdy dysponuje odpowiednimi książkami czy poradnikami specjalistycznymi. Można zauważyć różnice w efektach kształcenia między ośrodkami szkoleniowymi. Zapewne te z większym doświadczeniem posiadają już sprawdzoną kadrę i odpowiednie materiały. Pojawiają się na egzaminach również osoby uczestniczące w projektach szkoleniowych dofinansowanych z Unii Europejskiej. Spośród nich większy jest odsetek osób niemających doświadczenia w branży i stawiających dopiero pierwsze kroki. Pomimo większej ilości godzin szkoleniowych, jakie te osoby realizują, nie w każdym przypadku są one wystarczające – komentuje Wojciech Zagórski, prezes ATUM , firmy organizującej szkolenia przygotowujące do egzaminów UDT.

Najbliższe egzaminy UDT na instalatorów systemów fotowoltaicznych odbędą się 6 listopada w Katowicach, 7 listopada w Warszawie oraz 30 listopada w Warszawie.

Pierwszy tegoroczny egzamin na instalatorów kotłów i pieców na biomasę odbył się w tym tygodniu w Katowicach, a kolejny zaplanowano na 9 listopada w Kielcach.

Ponadto na razie przewidziano również jeden egzamin na instalatorów słonecznych systemów grzewczych, który odbędzie się w dniu 22 listopada w Lublinie.

Opłata za egzamin wynosi około 800 zł, a koszt wydania certyfikatu to około 200 zł. Dodatkowy wydatek to ewentualny kurs przygotowawczy, który przeprowadzi jeden z kilkunastu akredytowanych ośrodków szkoleniowych.

Dla osób chcących zdobyć certyfikat instalatora w zakresie fotowoltaiki oraz pozostałych technologii OZE pojawiła się możliwość uzyskania dużego dofinansowania do udziału w szkoleniach. Jest to przeciętnie 70-80 proc. ceny szkolenia. Co ważne, dofinansowanie można uzyskać na szkolenia realizowane przez firmy posiadające odpowiednie akredytacje PARP i pozwalające na realizację szkoleń dofinansowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – dodaje Wojciech Zagórski.

Obecnie w bazie certyfikowanych instalatorów mikro- i małych systemów OZE znajduje się już około 2 tys. osób. W tym około 1,5 tys. posiada certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych.

red. gramwzielone.pl