Dotacje na OZE i EE dla przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego

Dotacje na OZE i EE dla przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego
Fot. Images of Money, flickr cc

O unijne dofinansowanie na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej mogą ubiegać się przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego. Do podziału jest 64 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiegona lata 2014-2020, działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”, jest prowadzony do 29 grudnia br.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem instalacji OZE produkujących energię na potrzeby własne. Ponadto dofinansowanie może dotyczyć głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.

REKLAMA

Warunkiem realizacji projektów z dofinansowaniem z działania 3.2 jest wykonanie audytu energetycznego.

Samorząd województwa świętokrzyskiego zastrzega, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc., natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

REKLAMA

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć – w przypadku części inwestycji zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw lub 80 proc. w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej, maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw lub 65 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 1,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

red. gramwzielone.pl