Dotacje na geotermię w Toruniu i na Podhalu

Dotacje na geotermię w Toruniu i na Podhalu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wczoraj podpisał dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania na projekty zakładające wytwarzanie energii ze źródeł geotermalnych w ramach konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016. Pierwszymi beneficjentami unijnych dotacji w tym zakresie są Geotermia Toruń i Geotermia Podhalańska.

Dofinansowanie na geotermię to efekt rozstrzygnięcia konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną.

Geotermia Toruń otrzyma ze środków unijnych 19,5 mln zł na projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”. Całkowity koszt projektu ma sięgnąć 40,3 mln zł. 

REKLAMA

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 13,5 tys. ton CO2/rok.

REKLAMA

Natomiast projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.” uzyskał dofinansowanie w kwocie 12,2 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu na poziomie 32,7 mln zł.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w tym przypadku to produkcja energii cieplnej na poziomie 9,6 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Beneficjentami unijnych dotacji w ramach konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016 będą jeszcze spółka G-Term z kwotą dotacji 40,1 mln zł na wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie, MPEC z Olsztyna z projektem bydowy instalacji biomasowej (dotacja 21,6 mln zł), PEC z Białej Podlaskiej z projektem ciepłowni biomasowej o mocy 17 MW (dotaja 10,6 mln zł), MPEC z Łomży z projektem instalacji biomasowej o mocy 12,5 MW (dotacja 9,8 mln zł), Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy z projektem miejskiej kotłowni biomasowej (dotacja 5,2 mln zł), spółka Bania z Białki Tatrzańskiej z proejktem instalacji geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego (dotacja 2,1 mln zł), a także Veolia Energia Poznań z dotacją w wysokości 0,8 mln zł na budowę kotła biomasowego w Świebodzinie. 

red. gramwzielone.pl