Wzrost średnich cen nośników energii w październiku

Wzrost średnich cen nośników energii w październiku
Fot. Nayuki, flickr cc

Trzeci miesiąc z rzędu obserwowany jest wzrost cen energii dla polskich konsumentów. W październiku był on jednak mniejszy niż we wrześniu i wyniósł 0,5 proc. Podwyżka spowodowana była przede wszystkim dynamicznie drożejącym węglem, który osiąga rekordowe cenypiszą analitycy WiseEuropa.

Dla pozostałych nośników energii odnotowano dużo mniejsze wahania cen – nieznacznie wzrosły ceny paliw transportowych i gazu, staniała energia cieplna, a cena energii elektrycznej pozostała bez zmian. Polskie gospodarstwa domowe musiały zapłacić za energię o 2,15 proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

Najbardziej dotkliwą zmianą dla polskich gospodarstw domowych był wzrost cen paliw stałych przeznaczonych na opał – konsumenci musieli zapłacić za nie o prawie 3 proc. więcej niż we wrześniu bieżącego roku. Węgiel drożeje już od 5 miesięcy, ale w październiku odnotowano rekordowe ceny, o ponad 9 proc. przewyższające te z ubiegłego roku.

REKLAMA

Przyczyną dynamicznego wzrostu cen surowca są problemy logistyczne na kolei, niedobór wysokiej jakości węgla krajowego, a także wzrost cen surowca na rynku światowym. Drożejący węgiel może spowodować podwyżkę cen innych nośników energii. Obecnie trwają negocjacje URE ze spółkami energetycznymi, które żądają podniesienia taryf dla indywidualnych odbiorców.

REKLAMA

Ceny pozostałych nośników energii nie uległy w październiku znacznym wahaniom. O 0,4 proc. wzrosła cena paliw transportowych, o 0,2 proc. gazu, cena energii elektrycznej pozostała stabilna. Spadek odnotowano jedynie dla energii cieplnej, choć był on bardzo ograniczony (-0,1 proc.).

Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rok do roku wyniósł w październiku 1,6 proc., z czego za 0,28 p.p. odpowiedziały ceny nośników energii.

Podobny wzrost cen energii jak w Polsce zaobserwowano średnio dla całej Unii Europejskiej (+0,66 proc.). Największa podwyżka miała miejsce we Włoszech – tam nośniki energii w październiku były o 1,12 proc. droższe niż w poprzedzającym miesiącu.

W Niemczech zaś konsumenci zapłacili za energię o 0,1 proc. mniej niż we wrześniu. W ujęciu rocznym cena energii najbardziej wzrosła w Wielkiej Brytanii i Francji (dla obu krajów +4,6 proc.). Najmniej zaś w Niemczech (+1,25 proc.) i Polsce (+2,15 proc.).

Aleksander Śniegocki, Urszula Siedlecka, Monitor Cen Energii WiseEuropa