NBP za podniesieniem obliga na handel energią na giełdzie

NBP za podniesieniem obliga na handel energią na giełdzie
Fot. Andrzej Barabasz, wikimedia CC BY-SA 3.0

Na stronach Sejmu pojawiła się opinia Narodowego Banku Polskiego na temat projektu nowelizacji Prawa energetycznego, który zakłada zwiększenie tzw. obliga na handel energią na giełdzie i za którego przygotowaniem stoi Platforma Obywatelska.

Notowane obecnie małe wolumeny obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii nie sprzyjają transparentności rynku energetycznego i nie dają o nim rzetelnej informacji.

Regulację zmierzającą do zwiększenia obowiązkowego obliga na handel energią na TGE z obecnego 15 proc. do 50 proc. przygotowała Platforma Obywatelska, kierując do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne.

REKLAMA

– Wyjście spółek energetycznych spod obostrzeń ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej spowodowało znaczne spadki handlu na Towarowej Giełdzie Energii. Większość ze spółek decyduje się na sprzedaż na TGE energii elektrycznej na poziomie minimalnym – 15 proc. Lider rynku – Polska Grupa Energetyczna, był związany obligiem do końca 2016 r. Obecnie PGE obejmuje ustawowe obligo na poziomie 15 proc. (…) Obecnie TGE odnotowuje nawet 30-procentowe spadki sprzedaży miesięcznie – uzasadniali potrzebę podniesienia obliga posłowie PO.

REKLAMA

Pozytywnie do zaproponowanych przez Platformę Obywatelską zmian odniósł się Narodowy Bank Polski.

Koszty energii i możliwość ich wiarygodnego planowania wpływają zarówno na decyzje ekonomiczne, jak i na konkurencyjność przedsiębiorstw. (…) Brak możliwości odniesienia się do rzeczywistych tendencji cenowych może stwarzać ryzyko przeszacowania rachunku kosztów i obniżać konkurencyjność przedsiębiorstw – napisał NBP, podkreślając, że obecnie notowane niskie wolumeny transakcji na TGE mogą utrudniać firmom zużywającym duże ilości energii realizację większych transakcji.

Narodowy Bank Polski zauważa również potencjalnie negatywny wpływ obecnej sytuacji na rynku energii na sam sektor energetyczny. – Podniesienie obliga ogranicza ryzyko wpływu na ceny energii wytwórców zwiększających pozycję rynkową w efekcie koncentracji zdolności wytwórczych, co zmniejsza wpływ zmian strukturalnych przebiegających w sektorze energetycznym na ceny energii – czytamy w piśmie NBP. 

red. gramwzielone.pl