Enea zwiększa produkcję energii o 50 proc.

Enea zwiększa produkcję energii o 50 proc.
Fot. Enea

W pierwszych 9 miesiącach 2017 r. Grupa Enea mocno zwiększyła produkcję energii, co jest zasługą przejęcia Elektrowni Połaniec. Wkrótce jej moce wytwórcze zwiększy oddanie do użytku bloku węglowego o mocy 1,075 GW w Elektrowni Kozienice.

W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Grupa Enea wytworzyła 15,178 TWh energii elektrycznej (wzrost o 49,3 proc. r/r), z czego 13,834 TWh (wzrost o 41,6 proc. r/r) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14,322 TWh, czyli zwiększyła się o 2,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br.

Enea SA zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 942 GWh, czyli 7,6 proc. r/r. W tym samym czasie produkcja i sprzedaż węgla handlowego w Grupie kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.

REKLAMA

Zakup Elektrowni Połaniec zwiększył moc zainstalowaną Grupy Enea do 5,2 GW. Za kilka tygodni oddamy do użytku nasz nowy blok energetyczny o mocy 1,075 MW. Dzięki realizacji tych inwestycji, przybliżamy się do zapowiadanego w strategii zwiększenia do 2025 r. produkcji własnej energii elektrycznej do ok. 24 TWh rocznie. Równocześnie z sukcesami zwiększamy sprzedaż energii, przybliżając się do naszego kolejnego celu, czyli sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 20,1 TWh rocznie. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 16,7 TWh. W tym roku, jeśli zachowany zostanie trend z pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r., mamy dużą szansę znacząco przekroczyć ten poziom – komentuje Mirosław Kowalik, prezes Enei.

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Enea odnotowała 8,398 mld zł przychodów ze sprzedaży netto. Po wzroście o 6,5 proc. r/r, skonsolidowana EBITDA wyniosła 1,947 mld zł. Zysk netto zwiększył się o 16,3 proc. r/r, do 838 mln zł.  W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 798 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji.

REKLAMA

Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 144 mln zł (wzrost o 31,1 proc. r/r), wypracowany został w obszarze wytwarzania, który dziewięć miesięcy 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 610 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z przejęcia Elektrowni Połaniec.

Wynik EBITDA obszaru obrotu, po wzroście o 13,3 mln zł (11,3 proc. r/r), ukształtował się na poziomie 131 mln zł, natomiast obszar wydobycia odnotował w tym okresie 451 mln zł EBITDA (wzrost o 3,2 proc. r/r).

W obszarze dystrybucji Enea Operator kontynuuje modernizację oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Spółka realizując zaplanowane inwestycje korzysta z unijnych środków. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Enea Operator zawarła umowy o dofinansowanie o łącznej kwocie przewidywanej dotacji w wysokości 81,5 mln zł.

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Enea wydała na inwestycje 3,123 mld zł, z czego 1,61 mln zł przeznaczyła na inwestycje kapitałowe, 625 mln zł inwestycje w obszarze wytwarzania, 593 mln zł w obszarze dystrybucji, a 254 mln zł w obszarze wydobycia.

 Nasza pozycja finansowa jest stabilna, o czym świadczy bezpieczny poziom wskaźnika dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r. na poziomie 2,1 – komentuje Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

red. gramwzielone.pl