Generacja z wiatru wpłynęła na wahania cen energii na TGE

Generacja z wiatru wpłynęła na wahania cen energii na TGE
Fot. Robert, flickr cc

Innogy odnotowuje istotny wzrost spotowych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym pod koniec listopada br. Na tą sytuację wpływ miał w dużej mierze spadek generacji z wiatru. Ceny energii spadły w pierwszym tygodniu grudnia, gdy ponownie wzrosła produkcja energii wiatrowej. 

Innogy informuje w raporcie na temat cen energii za okres 23 listopada – 6 grudnia, że w tym okresie średnioważony kurs rozliczeniowy BASE_Y-18 wyniósł 176,3 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 2,4 PLN/MWh w stosunku do poprzedniego dwutygodniowego okresu. Transakcje zawierane były w przedziale 173,75-180 PLN/MWh. Cena 180 PLN/MWh była poziomem rekordowym. Dla porównania BASE_Y-18 odnotował najniższy poziom 153 PLN/MWh w lutym 2016 r.

Rynek zareagował wzrostami w odpowiedzi na uaktualnione plany roczne, które corocznie publikowane są przez PSE-O w dniu 30 listopada. W porównaniu z bilansem mocy opublikowanym rok wcześniej, na rok 2018 widoczny jest wyraźny spadek mocy dyspozycyjnej krajowych elektrowni systemowych. Rynek zareagował wzrostami, szczególnie produktów szczytowych oraz kwartału pierwszego. W przypadku szczytu, do 1,29 wzrosła relacja peak/base, która przez ostatni czas utrzymywała się stabilnie w okolicy 1,27. Podobnie jak w ostatnich latach, harmonogram remontów został przesunięty na okres wiosenno-jesienny, co ma na celu zapewnienie mocy wytwórczych w szczycie letniego zapotrzebowania – komentują analitycy innogy.

REKLAMA

Jakie trendy cenowe odnotowano w obszarach, które mają wpływ na ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym? Dostawy węgla na grudzień 2018 (API2) na zamknięciu w dniu 22 listopada wycenione były na 85,75 USD/t (+3,25), wycena uprawnień do emisji z tym samym terminem dostawy utrzymała się na poziomie 7,3 EUR/t (-0,1). Na rynku niemieckim wycena kontraktu pasmowego dla energii na rok 2018 wzrosła do 36,1 EUR/MWh (+1,1).

Indeks IRDN24 za listopad wyniósł 170,3 PLN/MWh (IRDN24) oraz 214,7 PLN/MWh (IRDN8.22 dla dni roboczych).

REKLAMA

Na rynku terminowym było to odpowiednio 166,8 PLN/MWh (BASE_M-11-17) oraz 213,9 PLN/MWh (PEAK5_M-11-17). W okresie do 7 grudnia IDRN24 osiągnął 156,1 PLN/MWh przy 163,7 PLN/MWh na zakończenie notowań BASE_M-12-17.

Wysokie ceny wystąpiły w końcu listopada, kiedy to dwukrotnie odnotowano poziomy przekraczające 200 PLN/MWh – 242 PLN/MW w dniu 29 listopada oraz 215 PLN/MWh dzień później.

– Przyczyniły się do tego ochłodzenia i niska generacja z wiatru. Sytuacja odwróciła się w tygodniu 49 wraz z powrotem wietrzności – w dniu 6 grudnia generacja z wiatru przekroczyła 5 GW, przy jednoczesnym niskim poziomie postojów remontowych, co przełożyło się na ceny poniżej 160 PLN/MWh dla dni roboczych, osiągając minimum w środę 6 grudnia 138,6 PLN/MWh – informują analitycy innogy.

W analizie cen energii na rynku hurtowym pod koniec grudnia innogy odnotowuje, że w tych dniach wysoki poziom cen spotowych miał miejsce także w krajach sąsiednich. W Niemczech średnia dobowa cena znajdowała się na poziomie 70 EUR/MWh, a – jak czytamy w raporcie innogy – „na zwykle tanim” rynku skandynawskim ceny w strefie SE4 przekroczyły 50 EUR/MWh.

red. gramwzielone.pl