W tym roku konkursy na dotacje na OZE jeszcze w kilku województwach

W tym roku konkursy na dotacje na OZE jeszcze w kilku województwach
Fot. Wagner & Colbe

Koniec 2017 roku obfituje w nowe nabory wniosków w konkursach na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

W dniu 29 grudnia rozpocznie się nabór wniosków na dotacje na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, przy czym wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 proc., przy czym preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc.

REKLAMA

O dofinansowanie mogą starać się podmioty związane z instytucjami publicznymi, w tym powiązane z samorządami.

Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Budżet konkursu wynosi 58,85 mln zł.

Nabór będzie prowadzony do 30 marca 2018 r., a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

Na dotacje na OZE mogą liczyć również inwestorzy z woj. łódzkiego. W tym przypadku nabór, który rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 19 stycznia 2018 r., jest prowadzony w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę m.in. elektrowni wodnych (do 5 MWe), elektrowni wiatrowych (do 5 MWe) i fotowoltaicznych (do 2 MWe), instalacji wykorzystujących energię geotermalną (do 2 MWt), a także biogaz (1 MWe) i biomasę (5 MWt/e).

W  tym przypadku o dotację mogą się starać – obok jednostek sektora publicznego, w tym samorządowego – również przedsiębiorcy czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

REKLAMA

Budżet konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. łódzkiego wynosi 42,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85  proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeszcze w tym roku pojawi się szansa na złożenie wniosku na dofinansowanie instalacji OZE także na Śląsku. Konkurs w ramach RPO Woj. Śląskiego, poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, rozpocznie się 29 grudnia i potrwa aż do 29 czerwca 2018 r. Przewidziany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2019 r.

Szansę na dotację mają podmioty związane z sektorem publicznym i samorządowych, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nawet 95 proc. Budżet konkursu to 89,15 mln zł.

Także 29 grudnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na dotacje na odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. podlaskiego, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr. 1 OZE.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty polegające na instalacji domowych urządzeń do produkcji energii słonecznej realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie”.

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 proc. Budżet konkursu to 1,22 mln zł. 

red. gramwzielone.pl